Pooled ülikallitest raviarvetest esitati haigekassale möödunud aastal koroonaravi eest

Eelmisel aastal tasus Eesti Haigekassa kõige kallimate ravijuhtude eest kokku 9,3 miljonit eurot. Selle raha eest raviti 66 inimest, kellest pooled vajasid ravi COVID-19 vastu.

Ülikalliteks ravijuhtudeks loeb haigekassa neid, kus ühe inimese ravi maksab piirkondlikus haiglas rohkem kui 104 000 eurot ja üld- või keskhaiglas rohkem kui 73 000 eurot.

Kõige enam raviti nende ravijuhtude seas hingamiselundite haiguseid. 66-st ülikallist ravijuhust moodustasid need pea pooled ehk 32. Haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek märkis, et niivõrd märkimisväärse osa väga suurtest arvetest jõudis haigekassani hingamisteede haiguste diagnoosidega koroona tõttu. „Koroonaviiruse raske põdemine võib paraku tähendada ka seda, et haiglaravi arved ületavad kuuekohalise numbri piiri ja inimestel tuleb haiglas viibida kuid,“ sõnas Peek.

Lisaks hingamisteede haigustele esines ülikallite ravijuhtude tabeli eesotsas veel seedeelundkonna ja närvisüsteemiga seotud haiguseid ning vahetu sünnieelse või -järgse perioodiga seotud haigusseisundeid.

Ravijuhud muudab ülikalliks eelkõige intensiivravi päevade arv ning kauakestev haiglaravi ja keerulised operatsioonid. Sageli on inimesel lisaks põhihaigusele veel mitmeid kaasuvaid tervisehädasid. Inimestel võivad olla nii keerulised ja raskelt kulgevad haigused, et pole harv, kui ühe ravijuhu sees vajab patsient kokku ligikaudu sadakond raviteenust või uuringut. Samuti võib inimene olla haiglas kaua. See tähendab haigekassale ühest küljest suuremat arvet, kuid inimesele ka veelgi kurnavamat ravi.

Kõige kallim ravijuht möödunud aastast oli seotud inimesega, kes põdes dilateeruvat kardiomüopaatiat. Haigus kuulub nimelt vereringeelundite haiguste alla ja avaldub raske südamepuudulikkusena. Patsiendi ravi eest esitati haigekssale arve 292 000 eurole. Ravi tegi kalliks see, et inimesele paigaldati südame vatsakese tööd  toetav seade, mille hind on 123 000 eurot. Tegemist on kõige kallima teenusega, mida haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kaudu rahastab. Haiglas viibis inimene raviperioodi jooksul 142 päeva.

Haigekassa rahastab osaliselt ka mittekindlustatud inimeste ravikulusid – seda eeskätt vältimatu abi eest tasudes. 2021. aasta ülikallite ravijuhtude seas oli üks juhtum, kus mittekindlustatud inimese ravijuhu summa oli 110 000 eurot. Tegemist oli kaelalüli murruga, kus haige viibis rohkem kui 200 päeva intensiivravil.

Haigekassale ülikalleid raviarveid esitanud haiglate seas on aasta aastalt samad asutused, sest keerukamaid ja pikemaid ravisid teevadki üldjuhul regionaalhaiglad. Mullu oli ülikalleid ravijuhte enim Põhja-Eesti Regionaalhaiglal (26 ravijuhtu) ning Tartu Ülikooli Kliinikumil (18 ravijuhtu), aga ka Tallinna Lastehaiglal (7) ning Ida-Tallinna Keskhaiglal (7).

Ülikalleid ravijuhte tasub haigekassa väljaspool haiglate tavapärast lepingumahtu, sest muul juhul vähendaksid sellised ravijuhud teiste inimeste ravivõimalusi.