Perearstikeskused said kvaliteetse töö eest üle miljoni euro lisatasu

Parima praksise tunnustuse pälvis tänavu rekordarv perearstikeskuseid. Perearstide iga aastasel kvaliteedi hindamisel saavutas väga hea või hea tulemuse lausa 203 perearstikeskust. Heade tulemuste eest maksis haigekassa perearstidele kvaliteedi lisatasu ligi 1,4 miljoni eurot.

Iga aasta viib Eesti Perearstide Selts koostöös Eesti Haigekassaga läbi perearstikeskuste kvaliteedi hindamise eesmärgiga auditeerida nii kliinilist tööd kui ka praksise töökorraldust.

Perearstikeskuste tase kujuneb kvaliteediindikaatorite hindamisel, mille alusel kvalifitseeruvad praksised A, B, C, D, E või F- tasemele. Samuti toimub auditeerimisprotsess, kus külastatakse keskuseid kohapeal.

„Hindamisel võetakse arvesse näiteks ravijuhendite järgimist haiguste ennetamisel ja ravimisel, digitaalsete tervisekaartide kasutamist ning andmete edastamist tervise infosüsteemi, samuti nii pereõdede ja perearstide iga-aastast enesetäiendamist kui ka patsientide tagasiside küsimist,“ selgitas hindamisprotsessi Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja perearst Elle-Mall Sadrak.

Esimest korda auditeeriti perearstikeskuseid maakonnapõhiselt, et kaardistada perearstide ja keskuste olukorda lokaalselt. Kokku külastati 149 perearstikeskust üheteistkümnes maakonnas: Rapla-, Lääne-, Järva-, Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Võru-, Hiiumaa-, Saaremaa-, Lääne-Virumaa ja Pärnu maakonnas. Samuti auditeeriti 28 uut A- ja B-taseme praksist Harjumaal, Viljandimaal, Ida-Virumaal ja Tartumaal.

„Maakondlik auditeerimine andis nii Eesti Haigekassale kui ka Eesti Perearstide Seltsile väga head tagasisidet ka perearstide tulevikusoovidest. Leidus neid arste, kes soovivad lähiajal minna väljateenitud pensionile, aga ka neid, kes on valmis liituma mentorlusprogrammi või inkubatsiooni programmiga, et toetada perearstiteenuse järjepidevust ja kvaliteeti,“ tõi näiteid haigekassa partnersuhtluse peaspetsialist Silja Vanaisak.

Perearstide iga aastasel auditeerimisel osales tänavu kokku 409 perearstikeskust, kellest väga hea ja hea tulemuse saavutas 203 praksist. A-taseme keskuseid oli 122, B-taseme keskuseid 81 ja C-taseme keskuseid 85. Rahuldava tulemuse ehk D-taseme sai 68 praksist, E-taseme 39 praksist ja F-taseme 17 praksist.

Väga hea tasemega keskuseid oli seekord 22 praksise võrra rohkem kui 2021. aastal. Väga hea tulemuse saavutasid teiste seas näiteks Kalamaja Perearstid, Karulaugu Tervisekeskus, Laagri Perearstikeskus, Kose Perearstikabinet jpt. Parimate perearstikeskuste nimekirja leiab siit. Detailsem ülevaade perearsti kvaliteedisüsteemi tulemustest asub haigekassa kodulehel.

„Möödunud aasta oli keeruline nii patsientide kui ka arstide ja õdede jaoks. Seda enam on rõõm näha, et igal aastal lisandub perearstikeskuseid, kes saavutavad hea taseme,“ tõdes dr Sadrak.

„Väga hea ja hea tulemuse saavutanud perearstikeskused on teinud suurt tööd keskuse juhtimisel ja kvaliteedi hoidmisel. Kaks kolmandikku keskuses töötavatest perearstidest on täitnud perearstide kvaliteedisüsteemi tulemused juba 2021. aastal, kõik arstid on pädevad ja resertifitseeritud,“ kiitis keskuseid Vanaisak. Ta lisas, et  järjest rohkem keskendutakse perearstikeskuste juhtimisel kvaliteedile ja ka töötajate rahulolule. „Mul on hea meel näha, et läbipõlemise ennetamiseks tehakse praksistes tiimiüritusi, käiakse välja teenitud puhkustel ja ollakse meeskonnana üksteisele rohkem toeks,“ tõdes haigekassa peaspetsialist.