Perearstidele edastati E-TVL ning õendusabi teenuseid tutvustavad voldikud

Anname teada, et aprilli alguses saatis haigekassa perearstidele, lepingupartneritele ja ka piirkondadesse E-TVL ning õendusabi teenuseid tutvustavad infovoldikud.

Selle aasta alguses hakkas kehtima elektrooniline töövõimetusleht, mis võimaldab kindlustatule hüvitise kiiremat välja maksmist. Elektroonilise töövõimetuslehe voldiku eesmärgiks on informeerida kindlustatuid sellest, kuidas elektrooniline leht erinevate osapoolte vahel liigub ning mida peab inimene ise selleks tegema, et saada lehe alusel ajutise töövõimetuse hüvitist. Paljud inimesed pole veel teadlikud, et hüvitise saamiseks peab nende arveldusarve number olema teada haigekassale. ETV-L trükises on välja toodud teave, mis suunab inimesi kontrollima oma hüvitiste väljamaksmisega seotud infot ja vajadusel muutma oma arvelduskonto andmeid riigiportaalis www.eesti.ee

Tulenevalt eelmise aasta muudatustest vajavad jätkuvalt tutvustamist ka õendusabi teenused, millest kindlustatud ei ole veel piisavalt teadlikud. Õendusabi infovoldik tutvustab kindlustatule õendushaigla teenuseid ja hindasid ning annab lühikese ülevaade ka koduõendusteenustest.

Voldikutega elektroonilised versioonid kättesaadad ka siin:

Elektrooniline töövõimetusleht

Õendusabi teenused haiglas ja kodus