Perearsti nõuandetelefon 1220 väljastab koroonatesti saatekirju ka vaegkuuljatele

Alates 24.12.2020 avab perearsti nõuandeliin 1220 vaegkuuljatele võimaluse koroonatestile saatekiri küsida ka veebivestluse teel.

Kriitilisel ajal, kus 1220 infotelefoni nõustajad on muu hulgas ka abiks koroonatesti saatekirjade väljastamisel, on oluline, et võimalus saada koroonatestile saatekiri oleks ka neil, kelle jaoks telefoni teel rääkimine on keeruline. Selleks on perearsti nõuandetelefoni oma veebilehe 1220.ee ülaossa loonud eraldi nupu „Vaegkuuljale“, mis suunab edasi alustama vestlust koroonatesti saatekirja väljastava nõustajaga veebivestluse teel. Koroonatesti saatekirja saamiseks tuleb teenindajale esmalt edastada oma isikukood, nimi ja telefoninumber ning seejärel saabki teenindajaga vestlust alustada. Vaata ka juhendit veebivestluse alustamiseks!

Perearsti nõuandetelefoni esindajad rõhutavad, et saatekirja saab küsida, kui inimesel on ülemiste hingamisteede haigussümptomid või kui teadaolevast koroonapositiivse analüüsi vastuse saanud inimesega lähikontaktist on möödas vähemalt 10 päeva. Koroonatesti saatekirja teenus on kättesaadav iga päev 08.00-22.00, kaasaarvatud riigipühadel. Seda nii veebivestluse kui ka telefonikõne vahendusel.

Isikustatud nõustamine pühade ajal ja nädalavahetusel

Telefoni teel pakub 1220 pühade ajal ka isikustatud nõustamist ehk on valvekliiniku rollis, kui perearsti on keeruline kätte saada - riigipühadel kell 08:00 kuni 22:00 ja nädalavahetusel ööpäevaringselt kuni pühapäevani kell 22:00. Neil aegadel võib 1220 liinile helistada ja saada personaalset abi näiteks juhul, kui retseptiravimi väljastamisega on kiire, inimese krooniline haigus on ägenenud ja tema raviskeemi on vaja muuta, on tekkinud vajadus saada koroonatesti saatekiri, konsulteerida vajadust EMO-sse pöörduda või registreerida töövõimetuslehe algus.

Oluline on silmas pidada, et retseptide puhul väljastab 1220 arst vajadusel ravimiretsepti ühele originaalile või 7 päeva ravimi koguse, edasiseks suunab ta patsiendi edasi tema perearsti juurde. 1220 liini arst ei väljasta reeglina antibiootikumide, rahustite, potentsiravimite, uinutite ja psühhotroopsete ravimite retsepte.

Perearsti nõuandetelefon 1220 on üleriigiline liin, kust saab professionaalset meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas. Liinile helistades nõustavad perearstid ja pereõed ööpäevaringselt nii eesti kui ka vene keeles. Inglisekeelset nõustamist osutatakse iga päev kell 15:00 kuni 17:00.