Patsient peaks haigekassa eriarstiabi partnerite vahetust võimalikult vähe tundma

Haigekassa on eriarstiabi hanke tulemusena sõlminud lepingud rohkem kui kahel kolmandikul erialadel. Infot, kus ja millised haiglad ning erakliinikud eriarstiabi pakuvad, saab haigekassa kodulehelt ja infotelefonilt.

Eriarstiabi osutavad Eestis peamiselt haiglavõrgu arengukava haiglad ehk suurhaiglad. Erakliinikutelt hangitava eriarstiabiga soovib haigekassa suurendada inimeste võimalusi eriarsti juurde pääsemiseks. Hanke tulemusena on tänaseks sõlmitud üle kahe kolmandiku lepingutest.

Erialadel, kus lepinguid vaidluste tõttu sõlmitud ei ole, ei jää inimesed abita, siiani eraraviasutustes osutatud eriarstiabi pakuvad vaidluste lõpuni haiglavõrgu arengukava haiglad (HVA). Peamiselt on vaidlustused esitatud Tallinnas ja Tartus. Tallinnas mõnel kirurgilisel erialal. Tartus oftalmolooga (silmahaiguste), günekoloogia (naistehaiguste) ja kardioloogia (südamehaiguste) erialadel.

Sõltumata hankelepingu jätkumisest saavad kõik 30. septembri seisuga haigekassa lepingut omava erakliiniku järjekorras olevad patsiendid vastuvõtule ja neil on võimalik oma ravi arsti juures lõpuni viia. „Haigekassa lepingupartneri ehk erakliiniku vahetudes ei pea inimesed muretsema. Need, kel on arsti vastuvõtuajad kuu lõpu seisuga kirjas, saavad kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal arsti juures ära käia,“ kinnitas Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Parv selgitas, et kui inimene soovib end alates 1. oktoobrist eriarsti juurde kirja panna, peaks ta esmalt minema haigekassa kodulehele ning tutvuma, millised raviasutused haigekassa lepingu toel eriarstiabi pakuvad, nende seast endale sobiliku arsti välja valima ja aja kinni panema. Samuti on infot võimalik küsida haigekassa infotelefonilt.  

„Teeme nii mahukat riigihanget esmakordselt ja erakliinikute huvi meie lepingupartneriks saada on suur. Hankes osalejate arvu tõttu on sisse antud ka tavapärasest enam vaidlustusi ja lepinguteni jõudmine on seetõttu võtnud oodatust rohkem aega. Kuid meie eesmärk on, et inimesed saaksid neile vajaliku eriarsti juurde ja see on kindlasti tagatud,“ lisas Parv. 

Täiendavate eriarstiabi lepingupartnerite leidmiseks viis haigekassa läbi riigihanke, milles hinnati põhjalikult pakutava tervishoiuteenuse kvaliteeti, arstiabi kättesaadavust, pakkuja senist õiguskuulekust ja pakutavat soodustust haigekassa hinnakirjast.

Haigekassa ostab järgmisel kolmel aastal erasektori kliinikutelt aastas ligikaudu 46 miljoni euro eest vähemalt 590 000 ravijuhtu

  • Haigekassa lepingupartnerite infot kuvav kaart täieneb jooksvalt
  • Haigekassa klienditelefon on 669 6630

Lisainfo:

Evelin Trink

Haigekassa kommunikatsioonijuht

5558 4027

evelin.trink [at] haigekassa.ee