Patsiendiportaalis saab nüüd tutvuda oma raviarvetega

Kõikidel ravikindlustatud inimestel on nüüd võimalik patsiendiportaalis www.digilugu.ee vaadata endaga seotud raviarveid.

Patsiendiportaalis on võimalik näha oma raviarvete kohta infot üksikute dokumentidena, mis sisaldavad patsiendi ja arve esitaja infot, diagnoosi ning raviarve summat. Ravimaksumuse hind kujuneb haigekassa kehtiva tervishoiuteenuste loetelu kinnitatud hindade alusel ja andmeid kuvatakse kuni kolme viimase aasta kohta.

Need arved, mis on kuvatud riiklikus patsiendiportaalis ei pea kunagi tasuma patsient ise, nende eest tasub haigekassa raviasutusele. Patsiendiportaalis ei kuvata nende teenuste arveid, mille eest patsient on ise tasunud raviasutuses kohapeal ning mida haigekassa ei hüvita.

Eelmisel aastal rahastas haigekassa tervishoiuteenuseid 712 miljoni euro eest. Kõige suurema osa moodustas tervishoiuteenuste rahastamises eriarstiabi, mida haigekassa ostis eelmisel aastal 561 miljoni euro eest. Patsiendiportaalis näevad kindustatud inimesed eriarstiabi,  õendusabi ja perearstiabi pearaha väliselt osutatud teenuste raviarveid. Lisaks eeltoodule on portaalis kuvatud  laste hambaravi raviarved.  Portaalis ei ole raviarvete teenuses kuvatud kindlustatu eest perearstile makstav pearahapõhine tasu, hüvitatud summasid ravimitele, meditsiiniseadmetele ning erinevatele teistele hüvitistele (nt töövõimetushüvitised). 

Tegemist on e-tervise strateegilise arenguplaani ühe osaga, mis näeb ette inimeste senisest aktiivsemat rolli oma tervise juhtimisel ja raviotsustes osalemisel, millele aitab kaasa ka inimeste parem mõistmine raviraha liikumisest.