Paberil töövõimetusleht asendus elektroonilisega

PRESSITEADE
07.01.2015

Alanud aastast ei pea töötaja peale haigust esitama tööandjale paberil haiguslehte, sest andmed arsti, tööandja ja haigekassa vahel hakkavad liikuma ainult elektrooniliselt.

1. jaanuaril jõustus ravikindlustuse seaduse muudatus, mis muutis elektrooniliste töövõimetuslehtede teenuse kasutamise kõigile osapooltele kohustuslikuks. Seadusemuudatuse tulemusel ei pea haiguslehel viibinud inimene esitama tööandjale haiguslehte, sest andmed liiguvad riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse kaudu. Muudatus võimaldab töövõimetushüvitisi välja maksta senisest märksa kiiremini.

Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise kiiremaks ning võimaldab ka töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et haigusleht on lõpetatud ning andmed arsti poolt riigiportaali sisestatud, et tööandja saaks omalt poolt hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi sisestada. Kui tööandja on omalt poolt andmeid täiendanud arvestab haigekassa Maksu- ja Tolliameti andmebaasist eelmise aasta tulude kohta laekuva info alusel  väljamakstava hüvitise suurus ning kantakse hüvitis töötaja arvelduskontole. Ülekanne tehakse üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete lisamist. Kuni 5% juhtudest kulub rohkem kui üks päev, selle peamiseks põhjuseks on töötaja arvelduskonto andmete puudumine. Hetkel ootab kontonumbri puudumise tõttu väljamaksmist umbes 500 töövõimetushüvitist. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka ise riigiportaalist www.eesti.ee kontrollida.

Kuivõrd enam ei tule esitada paberil töövõimetuslehte, kaob ära ka vajadus esitada igakordselt oma arvelduskonto andmeid. See tähendab seda, et hüvitis kantakse sellele pangakontole, mille inimene on haigekassale edastanud. Haigekassas on ravikindlustatud inimesel kasutusel vaid üks arvelduskonto, s.t. kõik rahalised hüvitised (töövõimetushüvitised, hambaravihüvitised, ravimihüvitised jne) kantakse ühele ja samale – viimati esitatud kontole. Oma kontoandmeid on võimalik kontrollida ja muuta riigiportaalis või täites haigekassa kodulehel vastava vormi ning edastades selle haigekassale, kas e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna (info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee) ) või posti teel. Kui on soov konto andmeid muuta või saada töövõimetushüvitis mõnele teisele arvelduskontole, tuleb seda teha enne, kui tööandja andmed haigekassale esitab.

Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute korrektne arvelduskonto number. Iga inimene saab oma arvelduskonto numbrit kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee  või helistades haigekassa infotelefonil 16363.

Tänu uuele teenusele on töövõimetushüvitiste menetlemine muutunud oluliselt efektiivsemaks ning hüvitiste maksmine kiiremaks.

Lisainfo:

Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)