Osale Euroopa tervishoiu uuringus

Euroopa Tarbijakaitse Liit kutsub üles osalema uuringus, mille raames soovitakse teada inimeste arvamust teistes Euroopa riikides arstiabi saamise kohta.

Kui Sa pole kunagi välisriigis tervishoiuteenuseid kasutanud, siis kas oled kõigist võimalustest teadlik ja kaaluksid seda tulevikus? Kui oled saanud erakorralist arstiabi mõnes teises Euroopa riigis viibides või reisinud välisriiki spetsiaalselt selleks, et plaanilist ravi saada, siis millised on olnud sinu kogemused?

Kogume koostöös ANEC-iga (Euroopa Tarbijakaitse Liit) võimalikult paljude Euroopa Liidu kodanike arvamusi. ANEC aitab Sinu tagasiside põhjal tõsta tarbijate jaoks pakutavaid standardeid ning lihtsustada ligipääsu piiriülesele tervishoiule Euroopa Liidus.

Jaga oma kogemust ja arvamusi vastates ANEC-i internetipõhisele küsimustikule. Küsimustik on inglise keeles kättesaadav siin.  

Küsimustiku täitmiseks võib kuluda umbes 10 minutit ja vastuseid ootame kuni 2017. aasta 10. septembrini.

Suur tänu teile abi eest!