Oktoobris paranes hüvitatavate ravimite kättesaadavus

Oktoobris uuenes Tervisekassa hüvitatavate soodusravimite loetelu, kuhu lisati ravivõimalusi mitme vähipaikme, migreeni, C-hepatiidi kordusravi ja kasvuhormooni puudulikkuse raviks. Samuti laiendati juba loetelus olevate ravimite rahastustingimusi, mis muudab mitmed ravimid kättesaadavamaks.

Ühe olulise uuendusena laiendati spinaalse lihasatroofiaga patsientidele risdiplaami hüvitamise tingimusi. „Ravim on nüüd kättesaadav ka 19–25-aastastele täiskasvanutele ja/või nelja geenikoopiaga patsientidele, kellele siiani ei rahastatud ühtegi spinaalse lihasatroofia haiguse kulgu mõjutavat ravimit. Muudatusega kaetakse umbes kuue patsiendi seni katmata ravivajadus, mille lisakulu Tervisekassale on järgnevatel aastatel umbes 600 000 eurot,” rääkis Tervisekassa ravimite hüvitamise teenusejuht Getter Hark.

Kaugelearenenud neeruvähiga patsientide ravis leevendati toimeainete sunitiniib ja pasopaniib väljakirjutamise tingimusi. Tänu sellele võimaldatakse umbes 50 patsiendile haiguse kontrolli alla saamiseks kasutada järjestikku mitut erinevat ravimit. Täiendava ravivaliku lisandumine võib Tervisekassale tekitada kuni 230 000 eurot lisakulu aastas.

„Sunitiniibi ja pasopaniibi väljakirjutamise tingimuste leevendamine annab võimaluse kasutada mõlemaid ravimeid ka mitte-heledarakulise neeruvähi korral, mille erinevaid alavorme esineb oluliselt harvem kui heledarakulist neeruvähki. Ennekõike puudutab muudatus metastaseerunud kromofoobse ja medullaarse neeruvähi alavormiga patsientide ravivõimalust, mida Tervisekassa seni 100-protsendilise soodustusega ei võimaldanud,” ütles Põhja-Eesti Reginaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja-onkoloog Helis Pokker. Arsti sõnul on ravi alustamist sunitiniibiga või pasopaniibiga mõistlik kaaluda nendel patsientidel, kelle metastaatilise heledarakulise neeruvähi ravi prognoos on hea ja haiguskoormus (metastaaside arv) on tagasihoidlik või kellel esinevad vastunäidustused immuunravi preparaatide kasutamiseks. Samuti vajavad neid ravimeid patsiendid, kelle haigus on hilisemas etapis immuunravist hoolimata siiski edasi arenenud.

Migreeni ravivõimaluste täiendamiseks lisandus soodusravimite loetellu toimeaine rimegepant ja triptaanide soodusmäär tõusis 50 protsendilt 75 protsendini. „Muudatus vähendab paljude patsientide ravikulusid. Triptaani sisaldavaid ravimeid kasutab hooraviks üle 10 000 patsiendi. Triptaanide soodusmäära suurendamisest tekib Tervisekassale lisakulu umbes 120 000 eurot aastas. Rimegepandi ravi saajate arvuks prognoositakse 168–308 patsienti, mis tähendab Tervisekassale esimesel aastal ligi 90 000-eurost lisakulu,“ ütles Hark. 

Soodsamaks läks ka Gravesi tõve raviks kasutatav mükofenoolhape, mille soodusmäära tõsteti 50 protsendilt 75 protsendini. Mükofenoolhappe suurem soodustus tagab patsientidele efektiivseima ravi parema kättesaadavuse. Ravimit vajab 15–35 patsienti aastas. Ravimi soodusmäära suurendamine läheb Tervisekassale maksma kuni 11 600 eurot aastas.

Alates oktoobrist on kasvuhormooni puudulikkusega lastele kättesaadav uus toimeaine somatrogoon, mille eelis olemasolevate ravimitega võrreldes on harvem manustamine. „Praegu on tavapärane ravi igapäevane süstimine. Uut toimeainet tuleb süstida vaid kord nädalas. Uuringute kohaselt on ravimite efektiivsus ja ohutus samaväärsed, kuid somatrogooni manustamine kord nädalas on laste jaoks kahtlemata mugavam,“ nentis Hark.

Täiskasvanute kroonilise müeloidleukeemia raviks lisandus soodusravimite loetellu toimeaine astsiminiib, mis on näidustatud neile, kellel on varasem ravi türosiinkinaasi inhibiitoritega ebaõnnestunud. Hinnanguliselt vajab seda ravimit viis patsienti aastas. 

Täiendav ravivõimalus tuli ka C-hepatiiti põdevatele inimestele, kelle senine ravi on ebaõnnestunud. „On väike arv patsiente, kes ei saavuta olemasoleva raviga püsivat ravitulemust 12. nädalaks pärast ravi lõppu. Sellistel patsientidel on Euroopa ja USA ravijuhendite kohaselt põhjendatud kordusravi ja alates oktoobrist on võimalik kordusraviks kasutada ravimit Vosevi,” lisas Hark, kelle sõnul vajab  ravi hinnanguliselt kuni viis patsienti aastas.