Noored ja seksuaaltervis – kelle mure see on?

Jonas Grauberg, Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht

Seksuaaltervisest rääkides tunnevad paljud end ebamugavalt või kohmetult. Põhjuseks on sõna „seks”, mis täiskasvanutes tekitab ühese seose seksuaalvahekorraga. Nii oleme ka tänapäeval olukorras, kus mitmete põlvkondade jooksul tabuks peetud seksuaaltervise teema mõjutab nii täiskasvanute kui ka noorte elusid.

Seksuaalkasvatus on loomulik kasvamise osa

Seksuaalsus on inimeseks olemise üks olulisi osasid. Ehkki iga inimene on seksuaalne olend, on meie seksuaalne identiteet, seksuaalsuse tunnetamine ja väljendamine väga eriilmeline. Turvatunne, identiteet, kehalised tundmused, suhted ja suhtlus teiste inimestega — seksuaalsus kätkeb kõike seda ja rohkematki. Ühtpidi tundub see ju kõik loogiline, lihtne ja inimlik, aga lastevanemate jaoks võib tunduda üsna keeruline oma lastega sel teemal rääkida, neid toetada ja suunata. Tihti võib tekkida küsimus, millal on õige aeg millestki rääkida, mida rääkida ja mida teha, kui ma ei oska oma lapse küsimusele vastust anda? Lisaks levib siiani arusaam, et kui me ei räägi, siis ehk ei teki noorel ka huvi.

Huvi on aga lastel olemas vaatamata sellele, kas me räägime neile seksuaalsusest või mitte, sest iga laps ja noor soovib aru saada erinevatest elunähtustest. Aga millal siis ikkagi rääkida ja mis teemadel peaks lapsevanem targema inimese rollis olema?

Seksuaalsus on väga individuaalne ja seetõttu tuleb arvestada, et õiget aega ei ole võimalik vanuse või muu numbrilise väärtuse järgi arvestada. Seksuaalkasvatus ja seksuaalharidus peavad olema eakohased ja sõltuma sellest, mida noor inimene teada soovib. Lapsevanematele võib siinkohal rahustuseks öelda, et faktiliselt täpsetest vastustest on olulisemad teie endi avatus, hoiakud ja väärtused. Lapsevanemana ei pea te kartma seda, et ei oska lapse küsimusele vastata. Oluline on olla avatud ja esmalt kontakt luua. Kui noor ei tunne vanemaga suheldes turvatunnet, võime ta jätta infosulgu ja süvendada tema sees olevat ebakindlust ning luua kuvandi seksuaalsusest kui millestki ebanormaalsest.

Mida teha, kui lapsevanem ei oska vastata?

Lapsevanem ei pea olema seksuaaltervise ekspert. Ennast ja oma last on võimalik väga lihtsalt harida. Veebilehelt www.seksuaaltervis.ee saab tõenduspõhist informatsiooni väga mitmetel teemadel, olgu selleks keha ja selle areng, rasestumisvastaseid vahendid, sugulisel teel levivad infektsioonid või hoopis suhted ja seksuaalsus. See on lapsevanemale hea võimalus kõigepealt ise infot ammutada, et seda seejärel lapsega jagada või siis noor otse info juurde suunata.

Olukorras, kus noor oma küsimusele vastust ei leia, on tal võimalik küsida veebikeskkonna kaudu tasuta ja anonüümselt nõu. Küsimustele vastatakse 72 tunni jooksul. Pöördumistele vastavad oma ala eksperdid, keda on kokku ligi 30. Nende hulka kuuluvad näiteks naiste- ja meestearstid, ämmaemandad, psühholoogid ning sotsiaaltöötajad. Lisaks on kõik eksperdid noortenõustajad, mis tähendab, et nad on läbinud noortenõustaja pädevushindamise ja osalenud erinevatel koolitustel, et pakkuda noortesõbralikku nõustamisteenust.

Nõustamine peaks olema noortesõbralik

Seksuaaltervis ja tervis üldisemalt on noorte seas väga oluline teema. Tihti aga pelgavad noored seksuaaltervisega seotud muredest rääkida või ei teata, kuhu abi saamiseks pöörduda. Noorte nõustamiskeskused on turvalised paigad, kus probleemidele aitavad lahendust leida oma ala eksperdid, kes pakuvad noortesõbralikku nõustamisteenust.

Noortenõustamine on mõeldud mõlemast soost kuni 26-aastastele (kaasa arvatud) inimestele. Tegemist on arsti või ämmaemanda vastuvõtuga ja teenuse osutaja on saanud spetsiaalse väljaõppe noortega tegelemiseks. Kui tavavastuvõtu puhul ei mõelda nii palju noore patsiendi sotsiaalsetele ja psühholoogilistele muredele, siis noortenõustamisel tuleb nendega kindlasti arvestada ja ka tegeleda. Noortel on muresid seinast seina ja spetsialistidel tuleb vastata ka küsimustele, mis ei pruugi puudutada nende eriala.

Võib ka öelda, et noortenõustaja töö, olgu nõustajaks arst, ämmaemand või õde, on ka haridustöö. Vastuvõtul antakse edasi hariduslikku infot või teavet, mille eesmärk on ka noorte omavaheline info jagamine. Lisaks aitab nõustamise hariduslik pool noorel tulevikus enda tervisekäitumist paremini analüüsida ja vajadusel ka õigel ajal „ei” öelda, kui me räägime näiteks kondoomi mittekasutamisest.

Millal pöörduda noorte nõustamiskeskusesse?

Enim käiakse noorte nõustamiskeskustes testimas suguhaiguste kahtluse korral või siis lihtsalt tervist kontrollimas. Tütarlaste seas on näha teadlikkuse suurenemist – kui ollakse kaitsmata vahekorras, siis tuleb pärast ennast võimalike suguhaiguste avastamiseks testida. Noored naised omakorda mõjutavad ka noormeeste seksuaalkäitumist, eelkõige seda, mis puudutab vastutuse võtmist. Näiteks kui noormees on olnud juhusuhtes, siis kuu aja pärast ei peaks tulema kontrolli mitte tema püsipartner, vaid just noormees ise. 

Noormeeste pöördumiste arv on aastatega kasvanud ja enamasti käiakse end testimas just sugulistel teel levivate infektsioonide kahtluse korral. Lisaks käiakse lihtsalt nõustamisel, kui on küsimusi arenguliste muutuste kohta või pöördutakse muredega, millele aitavad lahendust leida noorte nõustamiskeskustes töötavad psühholoogid. See näitab, et noormehed hoolivad oma tervisest aina rohkem, kuid lisaks sellele aitab noormeeste nõustamine kummutada väärarusaama, justkui peaksidki ainult tütarlapsed testimas käima ja mehe tervise eest vastutama. Kui noormeeste nõustamisega alustada juba varakult, võib eeldada, et mehed võtavad ka täiskasvanuna vastutuse oma tervise ja seksuaalkäitumise eest.

Viimase kümne aasta põhjal saab öelda, et noored on muutunud palju teadlikumaks ja pöörduvad kontrolli kiiremini, kui seda tehti varem. Noortes on tekkinud usaldus, mis on sündinud seetõttu, et nendega ei riielda, neid ei arvustata ja ei mõisteta hukka. Noor ei tunne oma küsimuse või pöördumise pärast valehäbi, sest sellele ei järgne moraliseerivat suhtumist – elus võib kõike ette tulla ja just elukogemuse puudumise tõttu on noored tihti haavatavamad.

Noortenõustamisel ja noortele pakutaval internetinõustamisel on rahvatervise edendamisel oluline roll, sest nii toetatakse noorte hea tervise hoidmist, valikute tegemist seksuaaltervist puudutavates küsimustes, suhete loomist ja tulevikus pere loomist. Samal ajal on oluline ka lapsevanemate roll, et seksuaalsus ja seksuaaltervis poleks lihtsalt miski, mida noor peaks incognito aknast Google’i abil otsima. Turvalise keskkonna loome me noortele ise, kuid mitte salatsedes ja ignoreerides, vaid noori kuulates ja toetades. Nii saame anda noorele vastutuse tema tervise eest.