Muutub müügiloata ravimite taotlemine

Eesti Haigekassa ja Ravimiamet teatavad, et peatselt on muutumas patsiendipõhiste müügiloata ravimite taotlemine ning vastavate retseptide koostamine, menetlemine ja väljastamine.

Müügiloata ravim on ravim, millel puudub Eesti Vabariigis müügiluba ehk mida pole Eestis registreeritud. Müügiloata ravimi kasutamiseks võib olla erinevaid põhjuseid – müügiloaga ravimil puudub vajalik ravimvorm, toimeaine sisaldus, pakendi suurus või müügiloale vastav (eestikeelne) pakend, keerulisemal juhul ei ole ravimi toimeainel üldse Eestis müügiluba.

Müügiloata ravimi kasutamist võib taotleda arst konkreetsele patsiendile, tervishoiuasutus kasutamiseks oma asutuses ning erialaselts kõigile teatud diagnoosiga haigetele Eestis.

Müügiloata ravimi kasutamiseks konkreetsele patsiendile on arstid siiani koostanud Ravimiametile taotluse spetsiaalse vormi alusel või täitnud taotluse Ravimiameti Kliendiportaalis. Taotlus on olnud siiani seotud konkreetse apteegiga, see tähendab, et patsient on ravimi ostmiseks pidanud pöörduma kindla apteegi poole. Lisaks taotlusele on arst pidanud koostama ka retsepti ravimi väljastamiseks.

Alates 03.05.2017 muutub patsiendipõhine müügiloata ravimite taotlemine digitaalseks.

1.    Arst koostab digiretsepti müügiloata ravimile ning valib loendist põhjenduse, miks seda teha soovitakse (nt Eestis puudub sama toimeainega ravim vm). Arstide töölauale lisandub loend müügiloata ravimite kasutamise põhjendustest ning mõnel juhul on vajalik valikut arsti selgituse väljas põhjendada.

2.    Müügiloata ravimi retsept-taotlus liigub läbi retseptikeskuse Ravimiametisse.

3.    Ravimiamet menetleb taotlust ning saadab retseptikeskusesse otsuse müügiloata ravimi kasutamise osas.

4.    Ravimiamet teavitab arsti otsusest e-maili teel.

5.    Arst teavitab otsusest patsienti.

6.    Patsient saab minna endale sobivasse apteeki (taotlus ei seo patsienti enam konkreetse apteegiga).

7.    Positiivse otsuse korral  broneerib apteek enda jaoks retsepti,  tellib müügiloata ravimi hulgimüügist ja müüb seejärel ravimi patsiendile. Negatiivse otsusega retsept ei ole apteegist realiseeritav.

Vajalikest arendusest on arstide ja apteekide infosüsteemide arendajaid ja IT tugesid aegsasti teavitatud ning nemad tagavad töölaua arenduste teostamise ja juhendavad arste, kui on vaja infosüsteeme uuendada. Küsimuste korral palume pöörduda oma töölaua arendaja poole. Muudatuste tutvustamiseks saadab Ravimiamet vahetult enne lahenduse rakendumist täpsema kirjelduse muudatustest, lisaks kajastatakse muutuvat korda erialaväljaannetes ja Ravimiameti ning haigekassa veebis.