Muugal avatakse laupäevast päästeameti abiga uus vaktsineerimispunkt

Vaktsineerimise kättesaadavuse jaoks on oluline, et koht, kus end kaitsepookida lasta, oleks inimesele võimalikult lähedal. Et Muugal selline hoone praegu puudub, pakkus päästeamet välja lahenduse ning homme avatakse Tallinna külje all uus vaktsineerimispunkt.  

Uus vaktsineerimispunkt asub Muuga Lasteaia parklas aadressil Maardu, Ploomipuu puiestee 52. Seal saab end vaktsineerida lasta 20. ja 27. novembril vahemikus kell 11:00 kuni 15:00. 

Pandeemia on pannud paljusid inimesi panustama oma aega ning energiat, et aidata võimalikult suurel hulgal inimestest saada COVID-19 vastu kaitsesüst. Teadmine, et läbi koostöö on võimalik vastu seista ka kõige raskematele katsumustele, on andnud indu kohalikele piirkondadele, kes on asunud otsima lahendusi ja nii-öelda kastist välja mõtlema, et heitluses pandeemiaga oma panus anda. Selle ilmestamiseks on Muugal alates 19. novembrist avatud ajutine vaktsineerimispunkt, mis sai rajatud päästeameti abiga.

Päästeameti põhja päästekeskuse juht Marko Rüü sõnul toimetati Muugale päästeameti olmekonteiner, mida tavapäraselt kasutatakse välitingimustes toimuvate pikemate päästetööde korral päästjatele olmetingimuste loomiseks. Näiteks on sellisest konteinerist abi metsatulekahjude kustutamisel. „Kui kuulsime Muuga piirkonna vajadusest vaktsineerimiskoha järele, siis pidasime vajalikuks meie võimaluste piires abi pakkuda,“ ütles Rüü.

Päästeamet ei ole aga ainus, kes vaktsineerimisele oma õla alla on pannud. Kevadel avanes COVID-19 vastase vaktsineerimise võimalus kogu elanikkonnale ja üle Eesti käivitati suured vaktsineerimiskeskused, kus olid samuti abiks partnerid nii avalikust kui ka erasektorist. Juulis lisandusid ajutised vaktsineerimispunktid laatadel, külapäevadel, meelelahutuskohtades ning festivalidel.

Kuna inimeste huvi vaktsineerimise vastu suurenes, läksid vaktsineerijatele appi enam kui 200 vabatahtlikku, kes pakkusid abi inimeste registreerimisel, õigesse kohta juhatamisel, küsimustele vastamisel ja ka jälgimisalal viibivatel inimestel silma peal hoidmisel. Suure panuse on andnud ka Punase Risti vabatahtlikud, kes on alates novembrist tegelenud ettevõtete läbihelistamise ja vaktsineerituse kaardistamisega.

Augustis läkitas kaitsevägi oma meedikud toetama riiklikku vaktsineerimiskampaaniat ja püstitas Tallinnas Mustika keskuse parklasse mobiilse vaktsineerimispunkti. Kui enne oli kaitsevägi keskendunud vaktsineerimisel kaitseministeeriumi valitsemisala teenistujatele ja ajateenijatele, siis kaitseväe perearsti kolonelleitnant Targo Lusti sõnul oli kampaaniaga võimalus anda panus ka ülejäänud elanikkonna toetamiseks.

Üle Eesti on lugematul hulgal algatusi, inimesi ja toetajaid nii era- kui ka avalikust sektorist, kes on olukorrale omalt poolt tuge pakkunud. Mitmed ettevõtted, kohalikud ajalehed ja raadiod, aga ka poed ning kaubanduskeskused on pakkunud oma ressurssi, et praeguse olukorraga silmitsi seista.

“Oluline on, et me kõik ennast vaktsineeriks. See on tõhus ning ohutu viis kaitsta ennast haiguse eest ja on ainult positiivne, et ajutisi vaktsineerimispunkte inimeste kodude lähedale rajatakse. Ennast vaktsineerides aitame kaasa nakkushaiguste leviku takistamisele ja kaitseme oma lähedasi,” lisas haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, kaitsta riskirühmi, kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, vähendada koroonaviiruse levikut Eestis ning hoida sellega COVID-19 haiguse kolmas laine võimalikult madalal, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning hoida Eesti ühiskond võimalikult avatud. Infot vaktsineerimise võimaluste kohta saab veebilehelt www.vaktsineeri.ee ja riigi infotelefonilt 1247.