Möödunud aastal käidi rohkem hambaarsti juures

hambahari

Allikas: Unsplash

2022. aastal tasus Tervisekassa inimeste hambaraviteenuste ja -hüvitiste eest kokku üle 72 miljoni euro, mis on 10% enam kui aasta tagasi. Hambaarsti külastas kokku üle poole miljoni inimese. 

Hambaarsti juures käis rohkem lapsi  

Möödunud aastal käis hambaarsti juures 158 360 last vanuses 3-19- aastat, kelle hambahaiguste ennetuse ja ravi eest tasus Tervisekassa ligi 33 miljonit eurot. Ortodontiateenust kasutas 20 470 last 10 miljoni euro eest.  

2022. aastal külastas hambaarsti 15 000 last rohkem kui aasta varem. Kõige rohkem käisid hambaarsti juures 5-9-aastased lapsed, kõige vähem 15-19-aastased noored. Kõige tublimad olid Saaremaa lapsed, kellest 65% käis mullu hambaarsti juures. Kõige vähem jõudsid hambaarstile Ida-Virumaal elavad lapsed. 

Tervisekassa usaldusarst Tiia Zeigo toonitab, et just lapsevanem on see, kes vastutab lapse suutervise eest. “Kui lapsevanem aitab lapsel väikesest peale oma suuhügieeni eest hoolt kanda ning külastab lapsega regulaarselt hambaarsti, aitab see tagada, et laps jõuab täiskasvanuikka tervete hammaste ja igemetega,” nentis usaldusarst.  

2023. aasta alguse seisuga on laste hambaravi osutamiseks lepingu sõlminud 317 hambaravikliinikut üle-Eesti ehk ligi pooltes kliinikutes on lastel võimalik Tervisekassa toel tasuta hambaarstil käia.  

Hambaravihüvitist kasutatakse üha rohkem 

“Sagedasem hambaarsti külastatavus, hea ennetustöö ja hambaravihüvitise laiendamine on aidanud paljudel pöörduda kontrolli ja alustada vajadusel raviga,” tõdes usaldusarst Tiia Zeigo.  

Hambaarstivisiitide kui ka hüvitist kasutanud inimeste arv kasvab iga aastaga. Täiskasvanute hambaravihüvitisi kasutas möödunud aastal ligi 362 400 inimest,  seda on pea 44 000 inimese võrra rohkem kui aasta varem. 

Tervisekassa andmetel kasutas mullu  40 eurost hambaravihüvitist üle 207 500 inimese. 85 eurost hüvitist, mis on mõeldud suurenenud hambaravi vajadusega inimestele, kasutas üle 158 600 inimese. Eelmisel aastal hüvitas Tervisekassa hambaraviteenuseid kokku 27 miljoni euro eest.  

Kasvanud on ka täiskasvanute hambaravi teenuseid pakkuvate lepingupartnerite arv. “Hüvitist pakkuvate lepingupartnerite hulk kasvab iga aastaga. Tänaseks pakuvad täiskasvanutele hambaravihüvitist 416 kliinikut ehk 70% kõikidest hambaravikliinikutest üle-Eesti,” ütles Tiia Zeigo. 

Tervisekassa usaldusarsti  hinnangul näitab hüvitise pakkujate ja selle tarbijate kasv selgelt toetuse vajalikkust nii patsiendile kui ka teenuseosutajale. “Ühelt poolt pakub Tervisekassa hüvitis inimestele võimalust taskukohasemalt oma suutervise eest hoolt kanda ja ennetada raskemaid haigusseisundeid, mille ravi võib kujuneda oluliselt kulukamaks.  Teiselt poolt pakub hüvitis kliinikutele sissetulekut ning aitab kliente hoida,” selgitas usaldusarst tagamaid, mis motiveerib inimesi hüvitist kasutama ja raviasutusi seda pakkuma.  

Tervisekassa tuletab meelde, et hüvitise summa järgmisesse aastasse üle ei kandu, seega tasub kord aastas hambaarstil käia ja oma suutervise eest hoolt kanda.