Mida peaksid teadma reisil vajamineva arstiabi kohta?

Tervisekassa Euroopa Liidu teenuste juht Tiina Toming

Tervisekassa tuletab meelde, et Eestis ravikindlustatu saab vajaminevat arstiabi ka  viibides ajutiselt mõnes teises Euroopa riigis. Selleks tuleks reisile minnes kaasa võtta isiklik Euroopa ravikindlustuskaart.

Kes ja kuidas saavad Euroopas reisides arstiabi?

Puhkusele minnes tasub kaasa võtta Euroopa ravikindlustuskaart, mille ettenäitamisel osutatakse Eesti ravikindlustatutele Euroopa Liidus ja lisaks ka Ühendkuningriigis, Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel nendes riikides elavate kindlustatud inimestega.

Selleks peab nendes piirkondades reisides olemas kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, mida on võimalik taotleda Tervisekassast ning mille saab kätte hiljemalt 10 päeva jooksul avalduse esitamisest. Euroopa ravikindlustuskaardi tellimiseks on järgmised võimalused: 

  • riigiportaali eesti.ee kaudu;
  • saates taotluse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee)
  • saates taotluse postiga aadressile Lastekodu 48, Tallinn 10113;

Taotluse vorm on leitav Tervisekassa koduleheküljelt.

Kui Sul on Euroopa ravikindlustuse kaart olemas, siis enne reisile minemist tuleks lisaks kontrollida ka ravikindlustuse kehtivust, sest Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendussertifikaati ei tohi kasutada, kui inimesel puudub ravikindlustus. Ravikindlustuse kehtivust saab samuti kontrollida terviseportaalis, riigiportaalis eesti.ee, saates digiallkirjastatud päringu info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee) või helistades Tervisekassa infotelefonile 669 6630. Ravikindlustuskaardi kehtivusaeg on märgitud kaardi esiküljele.

Kui reis algab enne Euroopa ravikindlustuskaardi kättesaamist või kui viibid mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis ning tekib ootamatu vajadus arstiabi järele, kuid Euroopa ravikindlustuskaarti ei ole kaasas, on Tervisekassast võimalik tellida asendussertifikaat. Sarnaselt ravikindlustuskaardile on asendussertifikaadi tellimiseks järgmised võimalused:

  • riigiportaali eesti.ee kaudu, teenus Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi tellimine
  • saata taotlus aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). E-kirja teel esitatud asendussertifikaadi taotluses palume ära märkida isikuandmed (isikukood, nimi), kellele asendussertifikaati soovitakse ja telefoninumbri.
  • helistada klienditelefonile +372 669 6630 E–N 8.30–16.30; R 8.30–14.00.

Riigiportaalist tellitud sertifikaat saadetakse Sinu riigiportaali postkasti. E-kirja või telefoni teel tellitud asendussertifikaadi saab vastavalt tellija soovile kätte e-kirja või posti teel.

Rohkem infot Euroopa ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi kohta leiab siit. Iga liikmesriigi Euroopa Ravikindlustuskaardi eest vastutava asutuse kontaktid on leitavad Euroopa Komisjoni kodulehel. Igas Euroopa Liidu liikmesriigis on vähemalt üks asutus ehk riiklik kontaktpunkt, mis aitab inimestel leida infot, kuidas saada välismaal vajaminevat arstiabi. Eestis täidab riikliku kontaktpunkti ülesandeid Tervisekassa.

Miks on Euroopa Liidus reisides vajalik lisaks ka erakindlustus?

Juhime tähelepanu ka sellele, et Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki kulutusi, mis võivad vajamineva arstiabiga kaasneda. Eri riikides on vajamineva arstiabi saamiseks erinevad tingimused ja võimalused, sealhulgas ka omavastutustasud ning patsiendil tuleb maksta omavastutustasusid (visiiditasu, voodipäevatasu, ravimite omaosalustasu, tõlkekulud jne) asukohamaa hinnakirja alusel, mis võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Lisaks ei kata Euroopa ravikindlustuskaart riikidevahelist transpordikulu ega eraarsti juures tehtud kulutusi.

Seetõttu soovitame ka Euroopas reisides sõlmida erakindlustusfirmas meditsiiniabi kaitsega reisikindlustuslepingu. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida Tervisekassa ei kata.

Mida peaksid teadma, kui reisid väljaspool Euroopa Liitu?

Reisides väljaspool Euroopa Liitu tuleks  kindlasti sõlmida erakindlustusfirmas meditsiiniabi kaitsega reisikindlustusleping, mis sõltuvalt kindlustustingimustest kompenseerib patsiendi tehtud kulutused vajaminevale arstiabile.

Soovitame enne reisikindlustuslepingu sõlmimist tutvuda reisikindlustuse tingimustega, sealhulgas kindlustuskaitse meditsiiniabi maksimum ulatusega.

Kui inimesel puudub Euroopa Ravikindlustuskaart ja ta satub Euroopa Liidus haiglasse – kas ta võetakse kaardi puudumisel vastu ning kuidas kaetakse tema kulud?

Kui inimesega juhtub õnnetus, võetakse ta raviasutusse ravile ning seejärel on võimalik tellida inimesel või tema lähedasel asendussertifikaat. Kui inimesel ei õnnestu asendussertifikaati tellida, tuleb esmalt tasuda välisriigi raviasutusel raviarve. Seejärel saab vastava raviarve esitada Tervisekassale, kes hüvitab inimesele tervishoiuteenustega seotud kulud asukohamaa hinnakirja alusel.

See eeldab, et inimesel oli meditsiiniliselt põhjendatud arstiabi vajadus ning kehtiv Eesti ravikindlustus. Samuti peab tervishoiuteenus olema osutatud riikliku ravikindlustussüsteemiga hõlmatud raviasutuses.

Kui inimesel on Euroopa ravikindlustuskaart, aga see jäi maha – kas välisriigi tervishoiuasutus saab kontrollida kaardi olemasolu või tuleb tellida asendussertifikaat?

Välisriigi tervishoiuteenuse osutaja ei oma infot Eestis kindlustatute kohta. Sellises olukorras tuleks inimesel tellida asendussertifikaat.