Meditsiiniseadmete müügipunktid üle Eesti

Haigekassa hüvitab kindlustatutele iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Meditsiiniseadme vajaduse mää­rab raviarst, kes väljastab soodustuse saamiseks digitaalse meditsiiniseadme kaardi retseptikeskuses. Seadme ostmiseks tuleb patsiendil või teda esindaval isikul pöörduda apteeki või haigekassaga lepingu sõlminud müüja poole ning esitada isikut tõendav dokument ja patsiendi (kellele seade on välja kirjutatud) isikukood.

Loe lähemalt:

Siit leiate kõik meditsiiniseadmete müügipunktid üle Eesti.

- Siit leiad ortooside müügiga tegelavate asutuste kontaktid

- Meditsiiniseadmete loetelu, müüjate ja hüvitamise põhimõtetega saate tutvuda siin.

Alates maist sõlmib haigekassa meditsiiniseadmete müüjatega uued lepingud, mille eesmärk on muuhulgas võimaldada haigekassale suurem ligipääs toodete müügiga seotud dokumentidele, kontrollimaks nende vastavust õigusaktidele ja lepingule, sh kindlustatutele esitatud arvetele.

Alates 2. maist lõpetas haigekassa lepingu kahe meditsiiniseadme müüjaga- AS Gadox ja Tervise Abi OÜ. Jätkuvalt saab vajaliku seadme soetamiseks pöörduda teiste müügipunktide poole, samuti on võimalik vajalik toode endale tellida müüja e-poest või koostöös kohaliku apteegiga.

Võite alati pöörduda haigekassa  poole, kui teil tekib küsimusi või probleeme meditsiiniseadmete ostmisel.