Meditsiiniseadmete kasutus on kasvanud pea kõikide toodete puhul

Eelmisel aastal kasvas haigekassa poolt rahastatud meditsiiniseadmete puhul nii rahaline maht kui abi saanud inimeste arv, kokku hüvitas haigekassa mullu meditsiiniseadmeid ligikaudu 13 miljoni euro eest.

Võrreldes 2020. aastaga on meditsiiniseadmehüvitiste maht kasvanud 9% ehk 1,1 mln euro võrra, kokku hüvitati meditsiiniseadmeid ligikaudu 13 miljoni eest. Seejuures on meditsiiniseadmete kasutajate arv kasvanud 4% ehk 2913 inimese võrra, kokku sai abi 80 864 inimest. 

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete ekspert Kärt Veliste ütles, et haigekassa hüvitab kindlustatutele selliseid meditsiiniseadmeid, mille abil on võimalik ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

„Uuendame meditsiiniseadmete loetelu igal aastal, lisades sinna vastavalt vajadusele uusi tooteid, nüüdisajastades hüvitamise tingimusi. 2021. aastal lisasime meditsiiniseadmete loetellu 102 uut meditsiiniseadet ja laiendasime uneapnoe, lümfitursete, venoosse puudulikkuse ning haava- ja diabeediravis kasutatavate seadmete valikut. Samuti lisasime loetellu uusi stoomitooteid ja ortoose ning hakkasime esmakordselt hüvitama diafragma stimulaatori antenne,“ rääkis Veliste.

2021. aasta põhifookuses oli diabeetikutele veresuhkru kontrolliks ning ravimite manustamiseks vajalike meditsiiniseadmete kättesaadavuse parandamine.  Alates 2021. aastast hüvitatakse lisaks diabeediga lastele pideva glükoosimonitooringu (CGM) süsteemi ka 1. tüüpi diabeediga rasedatele ja emadele kuni nende lapse üheaastaseks saamiseni ning 1. tüüpi diabeediga dialüüsil olevatele või neerusiirikuga patsientidele. 2022. aasta algusest laiendasime CGM süsteemi hüvitamist laiemalt kõigile 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kellele vastava raviotsuse on teinud endokrinoloog või lastearst.  

Sellest tulenevalt on 2021. aastal CGM süsteemi kasutajate arv kasvanud ootuspäraselt 35%. Erinevate diabeeditarvikute maht on kokku kasvanud 7% ehk 450 tuhande euro võrra. Tänu kaasaegse püsimonitooringu kättesaadavuse olulisele paranemisele kasvab kasutajate arv ja maht kindlasti ka järgnevatel aastatel.   

Lisaks laiendas haigekassa meditsiiniseadmete hüvitamist trahheostoomiga patsientidele uut tüüpi ravitarvikute osas (nebulisaator, kõneklapp, kaelapaelad) ning suurendasime stoomi ja fistuliga ning lümfitursetega patsientidele hüvitatavate seadmete limiite, katmaks patsientide tegelikke vajadusi.

Täiendavalt laiendas haigekassa haavasidemete hüvitamist arteriaalse haavandiga patsientidele.

Stoomitoodete hüvitiste maht on aastaga kasvanud 8%, haavasidemete hüvitiste maht 24% ning lümfitursete kompressioonravi maht on kolmekordistunud. „See muudatus on hästi seoses hüvitatavate koguste olulise suurendamisega: kui varasemalt hüvitasime patsiendile kuue kuu jooksul ühe kompressioontoote, siis 2021. aastast on sõltuvat lümfitursete arvust hüvitatud kaks kuni neli toodet.

Ühtlasi laiendasime kompressioontoodete väljakirjutamise õigust dermatoveneroloogidele ning kordusretsepti väljakirjutamise õigust perearstidele,“ selgitas Veliste.

56% on kasvanud ka venoosse kompressiooni kasutajate arv, seejuures on aga vähenenud haigekassa keskmine toote kulu inimese kohta 108,37 eurolt 83,22 eurole, mis on tingitud edukatest hinnaläbirääkimistest toodete esindajatega. „Hinnaläbirääkimised on oluline osa meie tööst, sest säästetud raha suuname tagasi inimeste aitamisse,“ lisas Veliste.