Maal töötavate perearstide rahastus suureneb

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile määruse muudatused, millega suurendatakse väljaspool Tallinna, Tartut ning neid ümbritsevaid omavalitsusi töötavate perearstide rahastust. Kokku suunatakse arstiabi kättesaadavuse parandamiseks maapiirkondades täiendavalt 2,9 miljonit eurot, mis võimaldab mitmekordistada perearstide seniseid kaugusetasusid.

„Esmatasandi arstiabi on meie tervishoiu vundament. Pingutame koostöös perearstidega, et leida lahendusi perearstiabi kättesaadavuse tagamiseks üle Eesti. Mitmed perearstide tööd toetavad ja kvaliteetse arstiabi kättesaadavust parandavad uuendused käivituvad juba sellel aastal,“ ütles Eesti Haigekassa nõukogu esimees sotsiaalminister Tanel Kiik.

Kavandatud muudatusega mitmekordistatakse seniseid perearstide kaugusetasusid ning laiendatakse kaugusetasu saajate ringi kõigile perearstidele, kes tegutsevad väljaspool suuremaid keskusi. Väljaspool Tallinna ja Tartut ning nendega piirnevaid valdasid töötavatele perearstidele hakatakse senise 196,55 euro asemel maksma igakuist lisatasu 823,41 euro ulatuses. Lähimast haiglast enam kui 40 km kaugusel või saarel töötavale perearstile hakatakse maksma igakuist lisatasu senise 563,15 euro asemel 1646,82 eurot. Muudatuse tulemusena hakkab täiendavat kaugusetasu saama senise 179 perearsti asemel 400 nimistuga perearsti.

Kaugusetasu maksmise eesmärk on tagada esmatasandi arstiabi kättesaadavus väljaspool suuremaid keskusi. Kaugusetasuga kaetakse asukohast tulenevad lisakulud, et täiendavalt motiveerida perearste maapiirkondadesse tööle asuma.

"Eesti inimeste jaoks on perearstiabi kättesaadavuse säilimine kõigis Eesti piirkondades eluliselt tähtis ja mul on väga hea meel, et seda on nüüd teadvustatud ka riigi tasandil ning astutud eluliselt olulisi samme perearstiabi kriisi lahendamiseks ning selleks, et perearstid oleks motiveeritud väljaspool suurlinnu oma tööd jätkama või ka alustama," ütles Eesti Perearstide Seltsi juht Le Vallikivi.

Eesti Haigekassa esmatasandi teenuste juhi Külli Fridemanni sõnul on perearstiabis sellel aastal kavas ka mitmeid teisi uuendusi. „Üle Eesti rajatakse uusi tervisekeskusi, laienevad perearstide e-konsultatsiooni võimalused. Perearstid saavad eriarstidega e-konsultatsiooni teel nõu pidada juba 23 erialal,“ ütles Külli Friedemann. „Sellest aastast võimaldame väljaspool Tallinna ja Tartut töötavatel perearstidel, kes plaanivad nimistust loobuda, nt pensionile jääda, võtta lisatasu eest nimistu üleandmise eesmärgil enda kõrvale tööle peremeditsiini residendi või nimistuta perearsti. Lisaks on arstide koormuse leevendamiseks võimalik võtta tööle osalise tööajaga teine pereõde.“

Aprilliks jõuab perearstide kasutusse uus tarkvaralahendus, mis toetab kliiniliste otsuste tegemist. Otsustustugi toob arsti töölauale personaalsed soovitused konkreetse patsiendi ravimiseks, viies kokku arsti meditsiinilised teadmised ja elektroonses haigusloos olevad inimese terviseandmed, võimaldab hoida kokku arsti aega ja olemasolevad terviseandmed patsiendi tervise heaks paremini tööle panna.

Perearstiabi kättesaadavuse ja peremeditsiini teenuste kvaliteedi tõstmisele suunatud tegevused lähtuvad 2019. aasta 19.  märtsil Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Haigekassa, sotsiaalministeeriumi ja terviseameti vahel sõlmitud koostööleppes seatud eesmärkidest.

Tervishoiuteenuste loetelu määrus EIS-is: https://bit.ly/2Tyr6A1