Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdid hindasid ravijuhendite valmimise protsessi

Möödunud nädalal viibisid Eestis Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tunnustatud eksperdid, kes analüüsisid Eesti ravijuhendite koostamise ja rakendamise protsessi. Visiidi tulemusel valmib raport, milles antakse hinnang süsteemi efektiivsusele ja kvaliteedile ning soovitused juhendite koostamise ja kasutamise parendamiseks.

Haigekassa juhatuse esimehe Tanel Rossi sõnul on rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtete alusel tõenduspõhiseid ravijuhendeid koostatud neli aastat koostöös Tartu Ülikooli arstiteaduskonnaga ja teiste osapooltega ning nüüdseks on oluline saada tagasisidet tehtule. „Eesti juhenditesse on koondatud usaldusväärsete uuringute tulemused ning spetsialistide kogemus ning mis arvestab patsiendi eripärade ja eelistustega. Samuti arvestab kohalik juhend tervisesüsteemi eripäradega ning eesmärgiga ühtlustada ravikvaliteeti.  Ravi kvaliteedi arendamisel ülioluline rakendada kvaliteetseid ja ühtse metoodika alusel valminud, erialaekspertidega kokkulepitud standardeid ning jälgida nende rakendumist järjepidevalt.“

Tervise- ja tööminister Rannar Vassiljevi sõnul väärivad tõsist tunnustust nii Tartu Ülikool ravikvaliteedi edendamise eestvedajana kui ka haigekassa, mis on ravijuhendite koostamist toetanud ning viinud selle  viimaste aastate jooksul uuele metoodilisele tasemele. “Suure töö ise on ära teinud ravijuhendite koostajad – kokku üle kahesaja klinitsisti. Sotsiaalministeeriumi jaoks on ravikvaliteet prioriteetne valdkond, valitsuse tegevusprogrammis on ühe tegevusena kokku lepitud kvaliteedistrateegia väljatöötamine järgmise aasta jooksul.”

„Üheks WHO prioriteediks Eestis on olnud tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamine ja tõenduspõhist meditsiini juurutamine. Ravijuhendite koostamisprotsessi ühe algataja ja toetajana on Maailma Terviseorganisatsioon huvitatud ravijuhendite koostamise jätkusuutlikkuse tagamisest Eestis”, ütles WHO Eesti esinduse juht Marge Reinap.

Analüüsi viisid läbi WHO rahvusvahelised eksperdid dr Suzanne Hill, professor Holger Schünemann, professor Paul Garner.

Õppides nii rahvusvahelisest kui ka Eesti senisest kogemusest ning kaasates mitmeid eksperte oma teadmistega, on haigekassa ja Tartu Ülikooli arstiteaduskonna koostöös nelja aasta jooksul valminud ühtsetel põhimõtetel koostatud viis Eesti ravijuhendit. Ravijuhendeid koostavad oma ala tunnustatud eksperdid, mille eesmärk on aidata tervishoiutöötajal vastu võtta patsiendi tervise jaoks olulisi otsuseid ja koostada konkreetse inimese vajadusi silmas pidavaid raviplaane, mis sealjuures säästaksid nii haigestunut kui ravikindlustust asjatutest kulutustest. Ravijuhendid on üleriigilised, mistõttu aitavad nad tagada ühtemoodi hea arstiabi igal pool, sõltumata patsiendi elukohast või raviasutusest. Perearstidele ja –õdedele on koostatud ravijuhendid näiteks kõrgvererõhktõve,  astma, ärevus- ja paanikahäire diagnoosimiseks ja raviks ning lamatishaavandite ennetamiseks ja esmaseks raviks. Ravijuhendi toetavaks materjaliks on patsiendijuhend, mis on kõigile huvilistele kättesaadavad ravijuhendi veebilehel. Informatsioon ravi- ja patisendijuhendite kohta koondub veebilehele www.ravijuhend.ee (ee).