Lõppes ravijuhendi "Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis" kommenteerimine.

Ravijuhendi "Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis" tööversioon koos lisaga oli avatud kommenteerimiseks 7.03 kuni 07.04.

Ravijuhendi on välja töötanud töörühm Ülle Võhma ja Vanda Kristjani ja Kadri Suija juhatusel, kuhu kuulusid psühhiaatrite, perearstide, psühholoogide, õdede ja patsientide esindajad ning tervishoiukorralduse spetsialistid ja metoodikud. Ravijuhend koostati vastavalt "Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatu" metoodikale.

Ravijuhendi koostamise protsess jätkub, mistõttu kommenteerimiseks olev versioon ei ole enam kättesaadav. Pärast ravijuhendi nõukoja heakskiidu andmist ravijuhendile, leiate täisversioonis ravijuhendi ”Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire (agorafoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis“ ravijuhendite veebilehelt  (orienteeruvalt sügis 2014).