Kuresaare haigla sihtvalik-audit on valmis

Aprilli lõpus alustas haigekassa Kuresaare haiglas sihtvalik-auditiga „Covid-19 patsientide ravi Kuressaare Haiglas“, kus hinnati 97 COVID positiivse patsiendi ravidokumente. Töö tulemused annavad ülevaatliku pildi ravil viibinud patsienditest ja nende ravist.

Kuressaare sihtvalik-auditi hindamiskriteeriumite koostamisel toetuti erinevatele COVID patsientide ravijuhistele.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv ütles, et haigekassa kirjeldas sihtvalik-auditis ravidokumente erialase töögrupiga kokku lepitud hindamiskriteeriumite alusel. Kriteeriumid olid näiteks kuidas patsiendid haiglasse saabusid, kas nad tulid ise või kiirabiga, millised olid kaebused, uuringud ja ravi, kui seisund halvenes, mida patsiendiga edasi tehti. Töö tulemusena loodi ülevaade, millised patsiendid olid ravil ja missugune oli nende ravikäsitlus.

„Kui me vaatame, kuidas Kuressaare haigla patsientide ravi dokumenteeris, siis inimese terviseseisundi dünaamika ja raviskeemi muutmise näidustused oli dokumenteeritud, üksikutel juhtidel küsisime haiglalt andmeid juurde. Arvestama peab ka eriolukorraga, mil infot haiguse kohta oli vähe, arstidel tuli otsuseid teha töö käigus ja meditsiini personalil oli tööd väga palju,“ rääkis Parv.

Tulemusena leiti, et ravidokumentide sissekanded andsid ülevaate ravi käsitlusest, saadi ülevaatlik pilt patsientidest ning raviprotsessist. Parve sõnul on patsientide ravi täpsemaks hindamiseks vaja läbi viia kliiniline audit ja otstarbekas on hinnata ravi kõigis haiglates, mis COVID patsiente vastu võtavad.

„Kokkuvõttest selgus, et kevadel töösse võetud ajaperiood on sisukamate järelduste tegemiseks liiga kitsas ning ei võimalda anda hinnangut üksikute ravijuhtude käsitluse kvaliteedile. Samas oleme töögrupilt saanud soovituse teemaga jätkata. Plaanime alustada kliinilise auditiga, kuhu kaasame lisaks Kuressaarele ka teised haiglad, kus COVID patsiente ravitakse. Erialaspetsialistide poolt koostatud võrdlev COVID patsientide käsitluse hindamine võimaldaks anda edaspidi parimaid ravisoovitusi,“ lisas juhatuse liige.

Haigekassa saatis tulemuste kokkuvõtte Kuresaare haiglale tutvumiseks ning haigla ravijuhi Edward Laane sõnul on ta haigekassa tööga rahul ning tulemus annab hea ülevaate COVID-19 positiivsete patsientide ravist Kuressaare haiglas.

„Meil on hea meel põhjaliku analüüsi üle ning planeerime seda haiglasiseselt kasutada, et tõhustada veelgi koostööd raviarvelduste ja haigla infosüsteemi arendajatega,“ rääkis Laane.

Tema sõnul kasutab haigla saadud analüüsi haiglasiseselt, tehtud kokkuvõtet analüüsitakse detailsemalt ning võetakse aluseks edasises ravitegevuses.

Kuressaare haigla sihtvalik-auditi kokkuvõte on leitav haigekassa kodulehelt.