Koroonaviirusesse haigestumisel või haiguse kahtluse korral tuleb ühendust võtta oma perearstikeskusega

Koroonaviirusesse haigestumisel või haiguse kahtluse korral tuleb kontakteeruda tervisenõu saamiseks oma perearstikeskusega. Nakkuse leviku vältimiseks ei soovitata perearstikeskusesse kohale minna, vaid eelkõige helistada perearstile või õele. Erakorralise abi vajaduse korral tuleb kutsuda kiirabi.

Koroonaviiruse kahtlusel tugineb perearst Terviseameti juhistele. Terviseamet on perearstidele edasi saatnud tegevusjuhise COVID-19 viirushaiguse kahtlusega patsientide käsitlemiseks.

Kui arst peab vajalikuks kodust ravi (võimalik kontakt nakkushaigega või esinevad haigussümptomit), siis väljastab arst haiguslehe või lapsevanemale lapsega koju jäämiseks hoolduslehe. Töövõimetuslehe alusel maksab haigekassa hüvitist tavapärases korras.

Juhul kui Eesti kindlustatule on väljastatud välisriigis haigestumist tõendav dokument (välisriigi arsti tõend), siis hüvitatakse see samamoodi haigekassa poolt.

Samuti hüvitab haigekassa haiglaravi või arstivisiidi esitatud raviarvete alusel tavapärases korras.

Kui inimene tuleb ohupiirkonnast ja kahtleb oma terviseseisundis, ent tal pole mingeid haigussümptomeid, tuleks kontakteeruda oma tööandjaga ja vastaval kokkuleppel koju jääda või kaugtööd teha.

Kui Eestis otsustatakse välja kuulutada karantiin, siis tegutseme vastavalt Terviseameti juhistele ja kehtivatele õigusaktidele. Krantiini korral hüvitab haigekassa inimesele haiguslehte 7 päeva järjest.