Kõrgõzstani delegatsioon Haigekassas

 

Hetkel viibib Eestis Kõrgõzstani riigiametnike delegatsioon, kes käesoleva nädala jooksul külastavad erinevaid Eesti riigiasutusi, ka Eesti Haigekassat. Külalised saabusid Eestisse Rahandusministeeriumi eestvedamisel ning Maailmapanga finantseerimisel.

Haigekassas tutvustati kirgiisidele haigekassat kui organisatsiooni, meie põhiülesandeid, pakutavaid teenuseid ning e-lahendusi.
Külalisi huvitas väga eelarve planeerimise protsess, teenuseosutajatele hüvitamine, kindlustatute registreerimine ning nii mitmedki muud teemad.