Kontrolli digiregistratuurist, kas aeg tõhustusdoosiks on käes!

COVID-19 vaktsiini tõhustusdoos on kolmas kaitsesüst, mis on vajalik täiskasvanud inimestele, kui vaktsineerimiskuurist on möödas Pfizer/BioNTechi ja Moderna vaktsiinide puhul vähemalt kuus kuud ning AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul viis kuud. Aja saab broneerida üleriigilises digiregistratuuris, oma perearsti juures, lähima vaktsineerija telefonil või raviasutuse registratuuris.

„Tõhustusdoos on vajalik eeskätt üle 65-aastastele elanikele. Soovi korral võivad tõhustusdoosi saada kõik üle 18-aastased. Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel saadud immuunsus nõrgeneb, eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel. Tänaseks on tehtud 179 155 lisa- või tõhustusdoosi,“ rääkis haigekassa juhatuse liige Maivi Parv.

Tõhustusdoosile saavad minna kõik inimesed, kellel on esimesest vaktsineerimise kuurist möödas viis või kuus kuud, olenevalt eelnevast vaktsiinist. Need inimesed, kes soovivad kontrollida ettenähtud perioodi möödumist ehk kas aeg tõhustusdoosiks on käes, saavad seda teha üleriigilises digiregistratuuris aadressil www.digilugu.ee

Aja broneerimiseks ei pea ootama ettenähtud perioodi täitumist – Üleriigiline digiregistratuur lubab tõhustusdoosiks aja broneerida kohe ja arvestab reegliga, et tõhustusdoosi ei saa AstraZeneca ja Jansseni korral enne 5 kuu möödumist teisest doosist või enne 6 kuu möödumist Pfizeri ja Moderna korral. Tõhustusdoosi on võimalik teha kõikide vaktsineerijate juures üle Eesti, olenemata esimese doosi tegemise kohast. Nii, nagu esimene ja teine doos, on ka tõhustusdoos inimestele tasuta.

Haigekassa saadab jätkuvalt SMS-ga meeldetuletusi, millega teavitatakse elanikke vaktsineerimise võimalusest. Sellel nädalal jätkub vanemaealise elanikkonna kutsumine tõhustusdoosile ning lisaks alustatakse teavituste saatmist 18-59 vanuserühmale. Haigekassa toonitab, et SMS-e on võimalik siiski saata vaid inimestele, kelle telefoninumbrid on haigekassa jaoks kättesaadavad ning seega ei pea aja kirja panekuks SMS-iga tulevat kutset ära ootama.

Vaktsineeri.ee lehelt leiad tervishoiuteenuse pakkujad, kelle juures on võimalik COVID-19 vastu vaktsineerida: https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/