Kommenteerimiseks on kättesaadav ravijuhendi "Täiskasvanute astma käsitlus esmatasandil" tööversioon

Kommenteerimiseks on kättesaadav ravijuhendi „TÄISKASVANUTE ASTMA KÄSITLUS ESMATASANDIL“ tööversioon. Ravijuhendi on välja töötanud töörühm Mari Mereni, Kersti Veidriku ja Marje Oona juhtimisel, kuhu kuulusid perearstid, kopsuarstid, pere- ja eriõde, tervishoiukorralduse spetsialistid, haigekassa esindajad, tervishoiukorralduse spetsialistid ja metoodikud. Ravijuhend koostati vastavalt "Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatu" metoodikale. Täpsemat teavet töörühma liikmete ja kinnitatud käsitlusala kohta leiate siit. Oma ettepanekud palun saata hiljemalt 21. aprilliks e-postile ulla.raid [at] haigekassa.ee (ulla[dot]raid[at]haigekassa[dot]ee).  

Märkused ravijuhendi soovituste sisu kohta vormistage palun  järgnevalt:

1. Ettepanek/soovitus sõnastuse muutmiseks (uus sõnastus)

2. Lühike põhjendus

3. Süstemaatiline faktipõhine kokkuvõte muutmisettepaneku aluseks olevatest kliinilistest uuringutest või nende ülevaadetest, lähtudes ravijuhendi väljatöötamisel oluliseks peetud tulemusnäitajate nimekirjast koos täpsete viidetega allikaile. 

Samuti on oodatud Teie märkused vormi ja kasutajasõbralikkuse osas koos lühikese põhjendusega.

Ravijuhendi töörühm käsitleb Teie ettepanekuid ning vajadusel teeb juhendis muudatused. Lisad, algoritmid ja rakenduskava lisab töörühm ravijuhendile pärast tagasiside arutelu.