Kliinikum ja haigekassa liituvad „Pikema Sõpruse Päeva“ kampaaniaga

Eile, 31. oktoobril algas meeste terviseteadlikkuse tõstmisele pühendatud kampaania „Pikema Sõpruse Päev“, milles löövad kaasa partneritena ka Tartu Ülikooli Kliinikum ja Eesti Haigekassa.

Kui „Pikema Sõpruse Päeva“ eesmärk on panna mehed senisest rohkem hoolima iseenda ja sõprade tervisest ning kutsuda mehi üles pühendama sellele rohkem aega, siis Tartu Ülikooli Kliinikum ja Eesti Haigekassa pakuvad projektiga samal ajal tervisekontrolli, mille laiemaks eesmärgiks on leida tõenduspõhiseid lahendusi meeste tervise parandamiseks. Projekti tulemuste põhjal valmib Eesti meeste tervise raport, mida aitab koostada Tervise Arengu Instituut.

Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku juht dotsent Margus Punab juhib tähelepanu, et Eestis on meeste keskmine tervena elatud eluiga ainult 52,8 aastat. „Samal ajal on meeste keskmine eluiga Eestis 73,9 eluaastat, mis tähendab, et just enne 50. eluaastaid tehtud õiged tervist toetavad otsused võimaldavad elada elukaare teises pooles tervemalt ja täisväärtuslikumat elu. Seetõttu kutsuvad kliinikum ja haigekassa tervist kontrollima meesterahvad vanuses 40–49, et ennetada õigeaegselt võimalikke terviseprobleeme ning nende olemasolul alustada raviga nii kiiresti kui võimalik,“ selgitas dr Punab.

 Eestis on meeste keskmine tervena elatud eluiga ainult 52,8 aastat

 

Meestekliiniku ja haigekassa koostöös pakutakse pilootprojektis alates 1. novembrist 6 kuu jookusul tasuta tervisekontrolli võimalust kuni 3200 mehele vanuses 40–49 eluaastat eeldusel, et neile ei ole viimase aasta jooksul tehtud põhjalikke terviseuuringuid. Tervisekontrollis saab osaleda Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskuses Tartus, aga ka filiaalides Tallinnas, Pärnus, Narvas (avatakse 2020) ja mööda Eestit liikuvas mobiilses kabinetis.

Tervisekontroll keskendub südame-veresoonkonna, eesnäärme-, seksuaaltervise- ja vaimse tervise riskide väljaselgitamisele. Tasuta uuringuprogrammis osalemiseks tuleb meestel täita uuringu nõusolekuleht ja elektrooniline terviseankeet, millele järgnevad vereanalüüsid, vererõhu mõõtmine ja kehaehituse aparaatanalüüs. Kogutud andmete põhjal analüüsitakse mehe terviseseisundit ja terviseriske. Tervisemurede ilmnemisel pakutakse meestele täiendavate uuringute ja ravi võimalust Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinikus.

Eesti Haigekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul on lisaks meeste terviseteadlikkuse tõstmisele oluline tulemuste põhjal koostada ka meeste soospetsiifilise terviseraport. „Lisaks meile juba teadaolevate terviseriskide levimuse välja selgitamisele soovime teada, millised on parimad meeste terviseuuringusse kaasamise teed ning kas need viisid on sobivad edasisteks sõeluuringute läbiviimiseks,“ lausus Laane.

Pikema Sõpruse Päev“ on liikumine, mille eesmärk on panna mehed senisest rohkem hoolima iseenda ja sõprade tervise eest, et Eesti mehed tervikuna elaksid senisest kauem ja tervemana ning oleksid reipad abikaasad oma naistele, õnnelikud isad ja vanaisad oma lastele ja lastelastele.

Haigekassa osalus Pikema Sõpruse päeva projektis.

  • Vastu võetakse 3200 ravikindlustatud meest vanuses 40-49, kes pole viimase aasta jooksul läbinud põhjalikumaid uuringuid. Tervisekontakti eest tasub haigekassa. Projekti sisenemine on saatekirjata, visiiditasuta.
  • Haigekassa koostööpartner on TÜKi meestekliinik dr Margus Punabi juhtimisel.
  • Teenuseid osutatakse Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskuse kõikides keskustes: Tartus, Tallinnas, Pärnus, Narvas ja mobiilses kabinetis. Mobiilse kabinetiga tagataks teenuse osutamine  väiksemates kohtades ja töökollektiivides.
  • Projekti kestvus on 1. novembrist 2019 kuni 30. aprillini 2020.a.
  • Projekti oodatav tulemus haigekassa vaates, kas ja millised on ravikindlustuse võimalused tegeleda meeste tervisega proaktiivselt hinnates  40 - 49 aastaste meeste terviseseisundit ja leida edaspidiseks süsteemi osapoolte vahel optimaalne toimemudel, sh on projekti tulemused sisendiks terve inimese jälgimise juhendile.
  • Lühidalt on eesmärk, kuidas meeste tervist parandada ja terviseteadlikkust tõsta. Tegu on pilootprojektiga. Projekti tulemusi analüüsib Tervise Arengu Instituut. Projekti tulemustest koostatakse projektis osalenud sihtgrupi meeste tervise raport.

Ennetusprojekti maksumus on orient 220 000 eurot ja see kaetakse haigekassa ennetusele suunatud eelarvest suurendades kliinikumi ennetuse lepingu mahtu.

Sihtrühma välistele meestele (sh mittekindlustatud) pakub projekt osalust asutustes Qualitas, Synlab ja Medicum. Teenus mehele on tasuline. Kui mees otsustab osta analüüside paketi kaasneb sellega arsti vastuvõtt, kes selgitab tulemusi. Terviseprobleemide korral, st täiendavate uuringute/ ravivajaduse korral suunatakse mees lähtuvalt probleemist esmatasandile või eriarsti vastuvõtule, mille eest tasub haigekassa.