Kaugteenuste näidisprojektide konkursile laekus 35 taotlust

Haigekassa kaugteenuste näidisprojektide konkursile laekus esimeses voorus 35 taotlust. Novembri alguses välja kuulutatud konkursi eesmärk on kiirendada kaugteenuste kasutuselevõttu tervisesüsteemis ning toetada lahendusi, mis on mugavad nii patsientide kui spetsialistide jaoks.

„Konkursile laekus projekte oluliselt enam kui oskasime oodata,“ kommenteeris kaugteenuste arendamise projektijuht Jaarika Järviste. „Loomulikult oleme suure huvi ja kaasamõtlejate arvu üle väga rõõmsad.“

Umbes 2/3 taotlustest esitati haiglate ja kolmandik esmatasandi raviasustuste poolt. „On konkreetsetele patsiendigruppidele suunatud kaugteenusmudeleid, aga ka raviasutuste üldist töökorraldust ja inimesega suhtlemist lihtsustavaid lahendusi,“ sõnas Järviste. Arvestatav osa taotlusi on suunatud vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamisele.

Kõik taotlejad peavad veel enne jõule hindamiskomisjonile ka oma projekti tutvustava veenmiskõne esitama. Hindamiskomisjon on laiapõhjaline, lisaks Sotsiaalministeeriumile ja Haigekassale on esindatud ka patsiendid, teadusasutused, tehnoloogia- ja ettevõtlusmaailm, noorarstid ja teised tervishoiu eksperdid. Hinnatakse kaugteenusmudeli mõju tervisesüsteemile, lahenduse sisu ja eeliseid alternatiivide ees, aga ka projekti realiseeritavust ja laiendamise potentsiaali.

Hindamiskomisjoni ettepanekul ja haigekassa juhatuse otsusel selguvad veel sel aastal projektid, mida toetatakse 10 000 euroga idee edasi arendamiseks ja detailse projektiplaani koostamiseks. Teise vooru taotlused tuleb esitada järgmise aasta aprillis.

Konkursi eesmärk on kiirendada uudsete kaugteenuste kasutuselevõttu tervisesüsteemis, toetades lahendusi, mis on kasutajamugavad ja suure kasupotentsiaaliga. Näidisprojekte rahastatakse haigekassa innovatsioonifondist ja konkursi eelarve on orienteeruvalt üks miljon eurot. Näidisprojektid viiakse ellu aastatel 2021-2022.

Loe konkursist lähemalt kaugteenuste arendamise kodulehelt.