Kampaania suurendas teadlikkust perearstiabi võimalustest

Veebruari alguses alustas haigekassa koostöös perearstide seltsiga teavituskampaaniat, mis selgitas perearstiabi võimalusi ja rolli tervishoiusüsteemis. Vastvalminud uuring kinnitab, et Eesti inimesed hindavad perearstiabi kvaliteeti kõrgelt.

"Perearst ja –õde on Eesti tervishoiusüsteemi väga oluline osapool, mille kaudu on inimestele tagatud kiire, tasuta ja elukohalähedane vajalik tervisenõustamine ja arstiabi,“ rõhutas haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross. „Haigekassa üheks oluliseks strateegiliseks eesmärgiks lähiaastatel on perearsti ja -õe rolli tervishoiusüsteemis veelgi tugevdada, seda nii otstarbeka rahastamise kui ka elanikkonna teadlikkuse tõstmise kaudu. Lõppenud kampaania aitas inimestele teadvustada esmatasandi arstiabi olulisust.“   Perearst dr Diana Ingeraineni sõnul on hetkel inimeste jaoks pisut keeruline mõista, milliselt tervishoiu tasandilt missugust abi saab, seega on teavitustöö väga vajalik. „Kõige suurem ootus selgitavale kampaaniale oli, et patsiendi jaoks tekiks suurem selgus, kuhu oma tervisemurega pöörduda. Tervisest tulenev esmane ülevaatus ja analüüs peaksid algama pereõest ja perearstist ning loodame kampaaniaga anda selge sõnumi, et esmatasandi tervishoiust alustamine on ka patsiendi huvides. Praegu on sõnumid, kust ja millist abi saab, kohati segased,“ kirjeldas dr Diana Ingerainen selgitustöö eesmärke.   Peale kampaaniat viis haigekassa koostöös uuringufirmaga EMOR läbi uuringu, mille tulemustest selgus, et 89% elanikkonnast usaldavad terviseküsimuste lahendamisel oma perearsti ja pereõde. Iga neljas elanik tajus kampaania tulemusena muutust ning kasvas ka teadlikkus perearsti nõuandeliinist 1220 . Ligi veerand elanikkonnast on nõuandeliini kasutanud ja 46% on 1220 liinist kuulnud ja kinnitasid, et vajadusel pöörduksid sinna nõuannete saamiseks. Kampaania tulemusena on elanikkonnas ka suurem veendumus, et terviseküsimuste lahendus algab perearstist ja –õest ning 72% elanikkonnast on veendumusel, et perearst on pädev diagnoosima enamikke haigusi.   Kampaania tulemusel kasvas oluliselt perearsti nõuandeliinile 1220 helistanute hulk küündides kuni 1000 kõneni päevas. ’’Selleks, et saada abi perearsti töövälisel ajal on haigekassa poolt loodud perearsti nõuandeliinil 1220 ja seda teenust kasutatakse järjest enam,’’ julgustas Ross. Tanel Rossi sõnul on lähitulevikus plaanis perearsti nõuandeliini teenust edasi arendada ning seeläbi muuta perearstide ja –õdede poolt pakutavad teenused veelgi kättesaadavamaks.   Haigekassa poolt läbiviidud kampaania tutvustas kahe kuu vältel perearsti ja pereõe rolli tervishoiusüsteemis. Patsiendikeskne arstiabi eeldab erinevate osapoolte tihedat koostööd, et iga patsient saaks õigel ajal vajalikku abi. Perearst diagnoosib ja ravib enamikke haigusi ning suunab vajadusel patsiendi eriarstile. Perearsti roll on unikaalne, sest oma nimistu patsientide terviselugu ja haiguste riske tunneb kõige paremini just tema.   Lisainfo: Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)