Juunis jõuab elanike postkastidesse haigekassa 2017. aasta infoteatmik "Tervise heaks"

Sellel nädalal jõuab Eesti elanike postkastidesse riiklikku ravikindlustust ning tervishoiusüsteemi toimimist ja 2017. aasta olulisimaid uuendusi tutvustav infoteatmik.

Teatmikus tutvustatakse täpsemalt Eesti tervishoiusüsteemi ja ravikindlustuse paketti, sh perearsti- ja eriarstiabi teenuseid ning soodusravimite ja meditsiiniseadmete hüvitamise põhimõtteid. Lisaks anname ülevaate haigekassa makstavatest hüvitistest, teeme juttu vähi sõeluuringutest ja jagame näpunäiteid, mida teha, kui arstiabi vajadus tekib teises Euroopa riigis viibides.

Tervishoid on valdkond, mis puudutab meid kõiki. Teadlikkus tervishoiusüsteemi toimimisest ning selle võimalustest aitab kaasa sellele, et iga inimene saab vajalikku ja õigeaegset abi ning hüvitisi, mida ravikindlustus võimaldab. Juhul kui lugemise käigus tekib lisaküsimusi, siis saab neile vastused haigekassa infotelefonil 669 6630 või pöördudes meie poole aadressil info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee).

Infoteatmik on saadaval eesti ja vene keeles.

Juhul kui infoteatmik Teie postkasti ei jõua, aga soovite siiski paberkandjal trükist, siis palume sellest teada anda e-posti teel trykised [at] haigekassa.ee (trykised[at]haigekassa[dot]ee).

Juhime tähelepanu sellele, et infoteatmik jõuab vaid postkastidesse, kus ei ole aadressita reklaami postitamist keelavat märgist.