Järgmisest aastast hüvitame veel enam meditsiiniseadmeid

Ivika Leik, Ravimite ja meditsiiniseadmete talituse peaspetsialist

Hüvitame oma kindlustatutele selliseid kodus iseseisvalt kasutatavaid meditsiiniseadmeid, mille abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab ära haiguse süvenemise.

Selle aasta üheksa kuuga hüvitas haigekassa meditsiiniseadmeid rohkem kui 57 000 kindlustatule 6,6 miljoni euro eest. Sellest summast kulus 2,8 miljonit eurot 37 600-le diabeedihaigele glükomeetri testribade hüvitamiseks.

2016. aastal lisandub meditsiiniseadmete loetellu 174 uut seadet

Tulevast aastast paraneb meditsiiniseadmete kättesaadavus ja valik erinevate stoomidega, kaelatraumadega, rasket ihtüoosi, harvaesinevat haigust Epidermolysis Bullosat põdevatele ning lümfitursete raviks kompressioontooteid vajavatele patsientidele. Samuti laieneb hüvitatavate glükomeetri testribade, lantsettide (vereproovi võtmiseks vajalike ühekordsete torkevahendite), ortopeediliste toodete, haavasidemete ning unehäirete ravis kasutatavate seadmete ja maskide valik.

Võrreldes kehtiva loeteluga on uues meditsiiniseadmete loetelus järgmised muudatused:

 • lisatakse 4 uut meditsiiniseadmete rühma – stoomi lõhna neutraliseerivad vahendid (2 pakendit), kaelaortoosid (12 toodet), kompressioontooted (neli toodet) ning rasket ihtüoosi põdevatele patsientidele nahahoolduseks vajalikud nahahooldusvahendid (kümme pakendit);
 • muudetakse Epidermolysis Bullosat põdevatele patsientidele hüvitatavate haavasidemete hüvitamistingimusi tõstes haavasidemete hüvitamismäära 90 protsendini ning hüvitatava haavasidemete arvu seniselt 60 sidemelt aastas 100 haavasidemeni kuus;
 • muudetakse erinevate stoomihooldusvahendite hüvitamistingimusi järgnevalt:
 • tõstetakse stoomiümbrise kaitse padjakeste ja nahakaitsevahendi hüvitatavat kogust kuni 200 padjakese ja/või nelja nahakaitsevahendini 6 kuu jooksul;
 • tõstetakse stoomiümbrise nahapuhastuspadjakeste ja nahapuhastusvahendi hüvitatavat kogust kuni 200 padjakese ja/või nelja nahapuhastusvahendini 6 kuu jooksul;
 • hüvitatakse mitme stoomiga patsiendile stoomirõngaid lähtuvalt stoomide arvust;
 • meditsiiniseadmete loetelus kirjeldatud juhtudel tõestetakse stoomidega patsientidele hüvitatavat stoomirõngaste kogust kuni 100 stoomirõngani 6 kuu jooksul;
 • tõstetakse stoomipulbrite ja kaitsekreemide hüvitatavat kogust kuni 6 pulbri või kaitsekreemi ning stoomipasta hüvitatavat kogust kuni 6 pastani 6 kuu jooksul;
 • laiendatakse alkoholivaba stoomipasta hüvitamistingimusi täiskasvanud patsientidele, kes ei saa kasutada tavalist (alkoholiga) stoomipastat.
 • lisatakse uued meditsiiniseadmed alljärgnevatesse rühmadesse:
 • glükomeetri testribad;
 • lantsetid;
 • kolo-, ileo- ja urostoomi hooldusvahendid (stoomirõngad ja -kotid);
 • trauma- ja operatsioonijärgseks kasutamiseks mõeldud ortoosid;
 • haavasidemed ja -plaastrid;
 • unehäirete ravis kasutatavad seadmed ja nende maskid.

Lisaks hakkame kompenseerima meditsiiniseadmeid kolmele uuele diagnoosile, mille all kannatavatele kindlustatutele varasemalt soodustusi ei olnud.

Loetelust arvatakse igal aastal välja seadmed, mille tootmine on lõpetatud

Igal aastal, nii ka sel aastal, arvatakse loetelust välja need seadmed, millede tootmine on lõpetatud või millede osas tootja esindaja ei soovi uut hinnakokkulepet sõlmida. Neil põhjustel arvati sel aastal loetelust erinevatest rühmades välja kokku 28 seadet.

Lisaks arvatakse loetelust välja hüdrofiilsed (libiainega kaetud) põiekateetrid ning nende osas sõlmitud hinnakokkulepe lõpetatakse poolte kokkuleppel alates tuleva aasta 1. jaanuarist.  Seda seetõttu, et hüdrofiilsete ja libiaineta põiekateetrite kasutamisel ei ole haigekassa meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnangust lähtuvalt erinevusi tüsistuste ja kõrvaltoimete esinemises ehk nende paremus ei ole tõendatud ja lisakulu sellest tulenevalt piisavalt põhjendatud. Libiaineta põiekateetrid kuuluvad haigekassa meditsiiniseadmete loetellu alates sellest aastast ja haigekassa hüvitab neid hüdrofiilsete kateetritega võrdsetel tingimustel.