Jämesoolevähi sõeluuringule on sel aastal kutsutud osalema üle 51 700 inimese

2017. aastal osales jämesoolevähi sõeluuringus 17 127 inimest ja avastati mitmeid vähieelseid seisundeid ja ka jämesoole pahaloomulist kasvajat. Tänu varajasele avastamisele on suudetud ära hoida mitmel juhul kasvaja arenemine pahaloomuliseks ehk vähi teke. Sel aastal ootame jämesoolevähi sõeluuringule 1954., 1956., ja 1958. aastal sündinud ravikindlustatud inimesi.

Jämesoolevähk on sageli esinev haigus, mis ohustab peaaegu võrdselt nii naisi kui ka mehi. Teadaolevalt haigestub Eestis jämesoolevähki peaaegu 1000 inimest aastas.Sel aastal ootame jämesoolevähi sõeluuringule 1954., 1956., ja 1958. aastal sündinud ravikindlustatud inimesi.

2017. aastal nõustasid perearstid kokku 21 461 sihtrühma kuuluvat inimest, mis moodustas ligi poole kogu möödunud aasta sihtrühmast.

2017. aastal osales sõeluuringus 39 % mehi ja 61 % naisi. Kõige aktiivsemalt osalesid sõeluuringus Jõgeva maakonna inimesed.

2017. aastal analüüsiti sõeluuringu käigus 17 127 inimese proovimaterjali ning 826 (4,8%) juhul oli vajadus täiendavateks uuringuteks. Aasta jooksul teostati 695 koloskoopiat ehk soole uuringut ning avastati healoomulisi kasvajaid ligi 180 juhul. Möödunud aastal sai ligi 50 inimest vähidiagnoosi ja nad suunati edasiseks raviks onkoloogi või kirurgi juurde.

Sõeluuringu käivitamise esmased tulemuse näitavad, et uuring on Eestis väga vajalik sagedase vähi ennetamiseks ja varajaseks avastamiseks, ütles haigekassa esmatasandipaketi arenduse talituse juht Külli Friedemann.

Jämesoolevähki on raske õigeaegselt avastada, kui inimesed pöörduvad arsti juurde liiga hilja ehk alles siis kui neil on tekkinud kaebused või sümptomid. Ligi kolmandik vähijuhtudest on avastamise hetkeks levinud soolest juba teistesse elunditesse. See muudab ravi keerukamaks nii patsiendile kui ka arstile, mistõttu on oluline nii vähi varane avastamine kui ka õigeaegselt alustatud ravi.

“Kuna Eestis on jämesoolevähi esinemissagedus viimaste aastakümnete jooksul märgatavalt kasvanud, kutsun kõiki sõeluuringu kutse saajaid üles uuringus kindlasti osalema. Varases staadiumis jämesoolevähk ei anna endast tunda, mistõttu avastatakse haigus sageli siis, kui see on juba teistesse elunditesse levinud. Sõeluuringu abil on võimalik haigus varakult avastada. Vajalik ravi on tänapäeval olemas ning õigeaegne tegutsemine aitab vältida valu ja ebamugavustunnet ning päästa elusid,“ ütles Eesti Perearstide Seltsi juht dr Le Vallikivi.

Jämesoolevähi olulised riskitegurid on ebatervislikud toitumisharjumused, eelnevate healoomuliste jämesoolekasvajate olemasolu, jämesoolevähi esinemine lähisugulastel ning suitsetamine. Seega on haiguse ennetamiseks oluline liikuv eluviis ja tervislik kehakaal.

Kuigi enamasti haigestuvad jämesoolevähki üle 70-aastased, suureneb haigestumise risk juba alates 50. eluaastast. Vähk tekib aeglaselt ja ilma sümptomiteta. Vähk võib välja kujuneda 10-15 aasta jooksul, seega on väga oluline järjepidevalt osaleda sõeluuringutes.

Sel aastal ootame jämesoolevähi sõeluuringule 1954., 1956., ja 1958. aastal sündinud ravikindlustatud mehi ja naisi. Uuringus osalevad 60–69 aastased ravikindlustustatud mehed ja naised iga kahe aasta tagant.

Sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele meestele ja naistele saadetakse tervisekontrolli kutse nende rahvastikuregistris esitatud aadressile ja patsiendiportaali www.digilugu.ee. Kutse saanutel tuleks edasiste juhiste saamiseks pöörduda oma perearstikeskusesse. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja ravikindlustatud inimesele osutatud teenuste eest tasub haigekassa.

Vähi sõeluuring on hea võimalus kontrollida oma tervist veendumaks, et oled terve. 

Meelespea:

  • Sel aastal oodatakse jämesoolevähi sõeluuringule 1954., 1956. ja 1958. aastal sündinud ravikindlustatud naisi ja mehi.
  • Sõeluuringus osalemiseks saadetakse kutse inimese rahvastikuregistris registreeritud aadressile ja patsiendiportaali www.digilugu.ee.
  • Sõeluuringus osalemiseks ei pea aga kutset ootama! Sihtrühma kuuluvad inimesed võivad ka ise oma perearsti või -õe poole pöörduda sooviga sõeluuringus osaleda.
  • Edasise info saamiseks tuleks pöörduda oma pereõe või -arsti poole.
  • Täiendavat infot jämesoolevähi sõeluuringu kohta saab lugeda haigekassa kodulehelt.