Inspiratsioonipäev: kuidas kaugteenused Eesti tervishoius edukalt kasutusele võtta?

Täna, so 27.03, toimus kaugteenuste insipiratsioonipäev, mille otseülekanne toimus haigekassa facebooki  vahendusel.

Kaugteenused tervishoius (kaugvastuvõtt ja kaugmonitooring) on kõikjal maailmas kasvav trend. Viimase paari aasta jooksul on kaugteenused järjest enamates riikides süsteemi tasandil rahastatud ja kasutuselevõtule antakse hoogu toetustega arendamaks uusi teenuseosutamise mudeleid ja tehnoloogiaplatvorme.

Kuigi Eestis kerkis vajadus kaugteenuste järele teravalt esile COVID-19 eriolukorras ühe viiruse leviku tõkestamise meetmena, on haigekassa koostöös teenuseosutajatega kaugteenuste võimaldamise nimel töötanud juba käesoleva aasta algusest. Plaanis on kaugvastuvõtu ja -monitooringu lisamine tervishoiuteenuste loetellu ja kasutuselevõtu kiirendamine läbi näidisprojektide rahastamise innovatsioonifondist.

Inspiratsioonipäeval soovime innustada tervishoiuteenuse osutajaid mõtlema kaugteenuste pakutavatele võimalustele ja lahendustele, mis aitaksid patsientide ja nende lähedaste elu lihtsamaks teha, ravitulemusi parandada, raviteekonda terviklikumaks muuta ja ressurssi optimaalsemalt kasutada. 

Kaugteenuste inspiratsioonipäeva ülekannet saab järgi vaadata siit:

Inspiratsiooni andsid:

  • Dr Nasim Farrokhima, Rootsist alguse saanud ja Euroopa suurimaks tervishoius videokonsultatsioone pakkuvaks ettevõtteks kasvanud KRY/LIVI kvaliteedi- ja teadusdirektor, räägib kaugteenuste rakendamise kogemusest ja uute teenuseosutamise mudelite mõjust.
  • Paula Kink ja Dr Kersti Kink, kaugvastuvõtuks mõeldud mobiilirakenduse hINF loojad, tutvustavad lahenduse testimise tulemusi Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku HIV patsientiga.
  • Tarmo Pihl, Eesti suurima tervishoius kasutamiseks loodud videokonsultatsiooni platvormi Minudoc.ee juht ja kaas-asutaja, tutvustab haiglatele kaugvastuvõttude teostamiseks pakutavaid võimalusi.
  • Dr Daniel Ferreira, Portugali suurima erahaigla Hospital de Luz kardioloogia osakonna juhataja, jagab isiklikku kogemust, kuidas on telemeditsiini keskuse loomise kaudu jõutud kvaliteete tervishoiuteenuse pakkumiseni patsientidele ka väljaspool Portugali.
  • Dr Eno-Martin Lotman, digitervise lahenduste arendamise kogemusega Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog, jagab oma nägemust, kuidas me saaksime südamehaigete paremaks käsitlemiseks Eestis kaugteenuseid rakendada.

Usume, et üheskoos leiame kaugteenustele sobiva koha tervishoiutöötajate igapäevatöös ja saame Eesti inimestele pakkuda mugavat ja kulusid säästvat viisi tervishoiuteenuste saamiseks.