Hospiitsteenus on abivajajatele tagatud

Haigekassa iseseisva statsionaarse õendusabi hanke tulemuste tõttu on tekkinud konkureerivate õendusabi teenusepakkujate vahel kohtuvaidlus ja avalikkuses levib väiteid, et seetõttu on ohus hospiitsteenuse jätkumine. Haigekassa kinnitab, et hospiitsteenus on igal juhul tagatud kõigile ravikindlustatud patsientidele, kes seda vajavad ja kohtuvaidlus ei mõjuta teenuse kättesaadavust.

Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv selgitab, et hospiitsteenust rahastatakse täna õendusabi teenuse kaudu ja see on osa sellest. „Hospiitsteenust pakuvad haigekassa õendusabi lepingupartnerid statsionaarse õendusabi voodipäeva sees ja lisaks osana koduõendusteenusest ehk teenus on igal juhul olemas. Ükski patsient vajaliku abita ei jää, tagame teenuse jätkumise patsientidele nii kohtuvaidluse ajal kui ka selle järgselt läbi oma tänaste õendusabi partnerite,“ kinnitab Parv.

Statsionaarse õendusabi hanke tulemusel jagunesid statsionaarse õendusabi 4042 ravijuhtu Harjumaal Benita Kodu AS, Hiiu Ravikeskuse SA, Kallavere Haigla AS, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ja SA PJV Hooldusravikeskuse vahel. Riigihanke tulemused ei rahuldanud SA PJV Hooldusravikeskust, mistõttu tekkisid õendusabi teenusepakkujatel omavahelised vaidlused, mida lahendati riigihangete vaidlustuskomisjonis. Kuna SA PJV Hooldusravikeskus ja SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ei olnud rahul Riigihangete Vaidlustuskomisjon (VAKO) otsusega kaevati otsus edasi kohtusse.

28. jaanuaril avaldati kohtuotsus, mille tulemusel jäid SA PJV Hooldusravikeskus ja SA EELK Tallinna Diakooniahaigla kaebused rahuldamata. „Kohtuotsusest tulenevalt jääb jõusse VAKO otsus, mille kohaselt tuleks osaliselt muuta hankija otsust pakkumuste hindamise ja edukaks tunnistamise kohta. Muudatuse tagajärjel tõuseks PJV Hooldusravikeskus pingereas Diakooniahaiglast ette ja saaks endale 540 ravijuhtu, mis haigekassa esialgu Diakooniahaiglale hanke tulemusel andis. PJV Hooldusravikeskus vaidlustab hankeperioodi ajalist määratlust. Tõenäoliselt kaevatakse kohtuotsus edasi ja vaidlused jätkuvad apellatsiooniastmes,“ ütles haigekassa juriidilise osakonna peajurist Urve Jelle.

„Isegi kui Diakooniahaiglal ei õnnestu lõpptulemusena kohtus võita ja saada statsionaarse õendusabi leping, on haigekassal nendega kehtiv leping koduõendusteenuse osutamiseks 2021. aasta septembri lõpuni ja seeläbi saavad ka edaspidi ambulatoorset õendusabi teenust vajavad inimesed Diakooniahaigla õdedelt tuge,“ ütles Parv. Tema sõnul on nii haigekassa, kui ka haiglate ja õdede esindajate hinnangul hospiitsteenuse vajadus kasvamas ja seda just koduõendusteenuse osana. „Tulenevalt hospiitsteenuse vajaduse kasvust ja vastava teenuse spetsiifikast oleme haigekassa poolt selle teenuse kasutust kaardistamas. Kaalume eraldi teenuse lisamist hinnakirja ja vajadusel täiendava hanke väljakuulutamist,“ ütleb Parv.