Haigekassa võtab Sotsiaalkindlustusametilt üle erinevate meditsiiniseadmete rahastamise

Eesti Haigekassa võtab alates esimesest jaanuarist Sotsiaalkindlustusametilt (SKA) üle mitmete meditsiiniseadmete rahastamise, eesmärgiks on muuta vajalikud seadmed inimesele kättesaadavamaks. Samuti lisandub meditsiiniseadmete loetellu patsientidele mitmeid uusi võimalusi.  

SKA ja haigekassa vahelise muudatuse vaates saab inimene enne 1.01.2022 SKA poolt väljastatud tõendiga vajaliku meditsiiniseadet osta jaanuari lõpuni, ülemikuaeg tagab selle, et muudatus oleks patsientidele sujuvam. 

Esimesest jaanuarist rahastab haigekassa kõiki ortoose, tallatugesid, uriini eritumist suunavaid abivahendeid nagu näiteks kateetreid ning uriinikogujaid. Uuest aastast saavad neid meditsiiniseadmeid välja kirjutada nii perearstid kui eriarstid.  

Haigekassa ravimite ja meditsiiniseadmete ekspert Kärt Veliste ütles, et muudatuse vajalikkuseni jõuti koostöös mitmete tervise- ja sotsiaalvaldkonna ekspertidega, kes on soovitanud kattuvaid tooteid hüvitada ainult ühe asutuse poolt.

„Olulise muudatusena ei mängi hüvitamisel enam rolli, kas inimesel on puue või töövõime langus, retsepti saab arst kirjutada digitaalselt ning paljude inimeste jaoks tõuseb ka soodusmäär senise 50% asemel 90%-le, mistõttu on vajalikud tooted inimesele kättesaadavamad,“ selgitas Veliste.     

Varasemalt tegi SKA meditsiiniseadmete erimenetlusi, mida ravikindluse seadus ei võimalda. Väga spetsiifiliste ortooside  vajaduse korral saab inimene pöörduda järgmisel aastal SKA-sse. „Erimenetluseks on vajadus siiski harva, sest kui haigekassa meditsiiniseadmete loetelus on võrreldavad alternatiivid, saab neid kasutada ning töötame selle nimel, et kindlustatutele oleks võimalikult lai tootevalik kättesaadav,“ lisas Veliste.  

Täpsemalt saab muudatusest lugeda haigekassa kodulehel:  https://www.haigekassa.ee/inimesele/meditsiiniseadmed/meditsiiniseadmete-loetelu-2022-aastal

Lisaks sellele hakkab haigekassa 1. jaanuarist hüvitama pideva glükoosimonitooringu süsteeme kõigile 1. tüüpi diabeediga patsientidele, kellele on vastava raviotsuse teinud endokrinoloog või lastearst. Lisaks suurendame aasta alguseset süsteravil 2. tüüpi diabeetikute testribade-lantsettide hüvitatavaid koguseid varasemalt 600-lt 900-ni kalendripoolaastas. 1. tüüpi diabeediga alla 19-aastastele lastele hakkame rahastama insuliinivaeguse ennetamiseks vajalikke vere β-ketooni testiribasid ning pump- või sensorravi hõlbustamiseks hooldusvahendeid.

Samuti alustab haigekassa 1. jaanuarist silikoonplaastrite ja -geelide hüvitamist patoloogilise armiga või selle kõrge tekkeriskiga patsientidele. „Lisaks sellele katame stoomi ja fistuliga patsientide ravivajadusi, suurendame hüvitatud stoomihooldusvahendite kogust 20 pakendilt 22 pakendini kalendripoolaastas iga stoomi või fistuli kohta,“ lisas Veliste.

Harvaesinevate nahahaiguste ravi toetamiseks suurendab haigekassa uuest aastast ka mitteantibakteriaalsete kui antibakteriaalsete haavasidemete koguseid: vastavalt 320-lt 780-le kuue kuu jooksul ning 100-lt 130-le ühe kuu jooksul.

  

Mis muutub 1. jaanuarist? 

  • Haigekassa hakkab rahastama kõiki ortoose, tallatugesid, uriini eritumist suunavaid abivahendeid (kateetreid, peenisekatteid) ja uriinikogujaid (uriinikogumisekotte ja nende kinnitusvahendeid). 
  • Meditsiiniseadme vajadus hinnatakse lähtuvalt inimese tervislikust seisundist, puude olemasolu või töövõime langus ei ole enam määramisel olulised.  
  • Digitaalse retsepti ehk tehnilises keeles meditsiiniseadme kaardi kirjutab inimesele välja arst, kes hindab inimese abivajadust ja selle vastavust hüvitamise tingimustele.  Füsioterapeudid, tegevusterapeudid, õed ja ämmaemandad järgmisel aastal haigekassa süsteemis retsepte välja kirjutada enam ei saa. Samuti ei ole võimalik meditsiiniseadmeid soetada rehabilitatsiooniplaani alusel, kuigi seal võib olla abivahendi vajadus märgitud.
  • Meditsiiniseadme retseptid on kas ühekordse või korduva limiidiperioodiga. Ortooside kasutamisel võib patsiendi tervislik seisund ehk vajadus ajas muutuda, mistõttu on retsepti kehtivus ühekordne. Tallatugede retsept uueneb peale väljakirjutamist veel ühe korra. Vajadusel saab arst kirjutada uue retsepti.
  • Uriini eritumist suunavate abivahendite ja uriinikogujate kasutajate vajadus ajas oluliselt ei muutu, mistõttu neil on tegu korduva limiidiperioodiga kaartidega ehk iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil tekib inimesele uus retsept automaatselt. 
  • Haigekassa hüvitab meditsiiniseadmeid 90% ulatuses piirhinnast, varasem omaosaluse miinimumtasu 7 eurot seadme ostmisel enam ei rakendu.  
  • Erimenetlusi spetsiifiliste ortooside (nt neuroortoosid, koljuortoosid) kohta, mis ei kuulu haigekassa loetellu, vaatab endiselt läbi ja menetleb Sotsiaalkindlustusamet 
  • Arsti poolt välja kirjutatud  meditsiiniseadmete retseptid on nähtavad patsiendiportaalis digilugu.ee ja riigiportaalis eesti.ee. Inimestele, kellele on väljastatud abivahendi kaart ja kes on ajavahemikul 01.01.2021- 31.12.2021 teinud tehingu abivahendi grupi ISO-koodiga 09.24 (uriini eritumist suunavad abivahendid), luuakse retseptikeskuses automaatselt meditsiiniseadme retseptid.
  • See tähendab, et need inimesed ei pea täiendavalt järgmisel aastal pöörduma arsti poole, et neile kirjutataks välja meditsiiniseadme retsept uriini eritumist suunavatele abivahenditele ja uriinikogujatele.