Haigekassa võõrustas Bahreini kõrgeid tervishoiutöötajaid

13.-15. veebruarini külastas haigekassat ja erinevaid tervishoiuasutusi kõrgetasemeline Bahreini delegatsioon, kuhu kuulusid riigi kaitseminister ja tervishoiu ülemnõukogu esimees, kogenud arstid ning ministeeriumide tervishoiueksperdid. Visiidi eesmärk oli tutvuda Eesti tervishoiusüsteemi ja selles toimivate asutustega, nende struktuuri, finants- ja personalipoliitika ning IT-lahendustega.

Esimesel päeval said külalised haigekassas põhjaliku ülevaate Eesti ravikindlustuse ja tervishoiusüsteemi toimimisest, teenustest, hinnakujundusest ja lepingutest ning e-lahendustest.

Teisel päeval külastas delegatsioon koos haigekassa esindajaga Regionaalhaiglat, kus põgusale haigla tuurile järgnes juhatuse esimehe Agris Peedu ettekanne haigla eelarve ja personalipoliitika teemal. Päeva teises pooles tutvusid külalised dr Diana Ingeraineni eestvedamisel Järveotsa perearstikeskusega, kus neile jättis eriti meeldejääva mulje hästi toimiv kõnekeskus ja õdede kaasamine patsiendiga esmase kontakti loomisel.

Visiidi kolmandal päeval tutvustas dr Üllar Kaljumäe külalistele terviseameti rolli ja ülesandeid Eestis ning päeva teine pool möödus Lääne-Tallinna keskhaiglaga tutvudes. Kõikide kohtumiste käigus paistsid silma delegatsiooni põhjalikud eelteadmised Eesti tervishoiusüsteemist ning arvukad küsimused kõikidele esinejatele.

Bahreini tervishoiueksperdid käisid Eestis õppevisiidil teist korda, esimene sarnane külaskäik toimus 2014. aasta lõpus. Riigi tervishoiujuhid hindavad kõrgelt koostööd Euroopa riikide ja Eestiga ning vastastikune kogemuste ja teadmiste vahetamine jätkub ka tulevikus.

 
  Pilt: Bahreini kõrged tervishoiujuhid külastasid kolmepäevase visiidi käigus haigekassat, Regionaalhaiglat, Järveotsa perearstikeskust, terviseametit ja Lääne-Tallinna keskhaiglat.