Haigekassa võõrustab tervishoiujuhte veerandsajast riigist

EV100 puhul võõrustab Eesti Haigekassa jaaninädalal Tallinnas Euroopa, Ladina-Ameerika, Aafrika ja Lähis-Ida ravikindlustusseltse koondava AIM võrgustiku tippjuhte.

Veerandsaja riigi ravikindlustuste ja sotsiaalametite juhid kohtuvad Tallinnas 20.-22. juunil, et otsida vastuseid, kuidas parandada inimeste jaoks ravi kättesaadavust ja kvaliteeti, mida saavad selle heaks teha ravikindlustuse pakkujad ja korraldajad ning kuidas mõjutab tervishoiuteenuste rahastamist patsientide omaosalus.

Esinejad arutlevad selle üle, kuivõrd summa, mida patsient peab maksma enda rahakotist, võib takistada teenuste ja ravi kättesaadavust ning mil määral võib see vähendada teenuste tarbimist. Kas omaosalus on hoopis märk vähesest solidaarsusest tervishoius? Kuidas tagame selle, et keegi ei jääks süsteemi sees maha?

Kohtumise teine oluline fookus on ravikvaliteet – kuidas seda ikkagi mõõta ning mil moel siduda ravi rahastamisega? Kuidas kaasata patsiente kvaliteedi mõõtmisse?

Neljapäeval räägivad ravikvaliteedist Berliini ülikooli teadur Alexander Geissler, Flaami haiglate esindaja Dr Joost Baert ja perearst Dr Ann van den Bruel. Ravikvaliteedi mõõtmist erinevates riikides tutvustavad Šveitsi, Kreeka, Belgia ja Eesti eksperdid.

Neljapäeva pärastlõunal annab Sarah Thomson Maailma Terviseorganisatsioonist ülevaate, mida ütlevad uuringud omaosalustasude mõju kohta ning Tšehhi, Prantsusmaa ja Kreeka haigekassade esindajad tutvustavad, kuidas ja kui palju nende riigis patsiendid tasuvad ravi eest.

Kohtumise lõpetab reedel seminar Eesti tervishoiust, kus Eesti Haigekassa eksperdid ja meie partnerid tutvustavad väliskülalistele siinset ravikindlustust, perearstide koostööd eriarstidega ning e-tervise lahendusi; meie kogemusi, arenguid ja edulugusid.

Üldassambleel osalevad 50 organisatsiooni tippjuhid 24 riigist, sh Euroopast, Ladina-Ameerikast, Aafrikast ja Lähis-Idast. Eesti Haigekassa kuulub AIMi alates 2013. aastast.

Ravi- ja sotsiaalkindlustuste liitu AIM kuuluvad solidaarsuse põhimõttel tegutsevad kindlustuskaitseorganisatsioonid. Liidu missioon on otsida lahendusi üleilmsetele tervishoiu väljakutsele nagu vananev elanikkond, krooniliste haiguste ennetamine, tervishoiukulude kasv ja muutunud elustiil. AIMist saab lähemalt lugeda veebilehelt www.aim-mutual.org/.

Assamblee toimub Radisson Blu Sky hotellis ja selle kajastust saab jälgida Twitteris teemaviite #AIMGA2018 kaudu.

Lisainfo:

Kaidi Kasenõmm

Kommunikatsioonispetsialist

Eesti Haigekassa

Tel: 6208415; 58064822