Haigekassa värsked andmed: täiendav ravimihüvitis aitas 134 000 inimesel vähendada retseptiravimite kulu

2018. aastal sai rohkem kui 134 000 inimest tänu täiendavale ravimihüvitisele oma retseptiravimid kätte oluliselt soodsamalt. Inimeste arv, kes maksid aastas üle 300 euro retseptiravimitele on vähenenud 17 000 inimeselt sajakonnale.

„Kõige suurem tervishoiukulu inimeste jaoks tuleb tihtipeale retseptiravimite ostust, eriti krooniliste haigustega ja eakatel inimestel. Ja neile on eelmisest aastast veelgi suuremat soodustust pakkuv täiendav ravimihüvitis olnud suureks toeks,“ sõnas tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Tõhusad ravimid on tänapäevase tervishoiu lahutamatu osa, kuid ometi ei olnud ravimikulude katmine paljudele jõukohane ning ravimid seepärast kättesaadavad,“ selgitab Sikkut.

„Seetõttu otsustas valitsus eelmise aasta algusest rakendada uut täiendavat ravimisoodustust neile inimestele, kellel olid kõrgendatud ravivajaduse tõttu ravimikulud kõige suuremad,“ märgib minister. „Kui enne skeemi rakendumist maksis omast taskust üle 300 euro aastas retseptiravimitele 17 000 inimest, siis eelmisel aastal vaid sadakond inimest,“ sõnas Sikkut.

„See on hea näide teadmispõhisest poliitikakujundamisest, kus riik kasutab targalt olemasolevaid andmeid, analüüsib inimeste omaosalust tervishoius ja disainib teadmistele tuginedes enim abi vajavatele inimestele suunatud meetme,“ ütleb Sikkut. Kuid tõdeb, et kõrge omaosalus tervishoiukuludes teeb paljudele Eesti inimestele endiselt muret.

„Tänu täiendavale ravimihüvitisele, mida saab alates 2018. aastast juba 100 eurost, on abi saanud üle 134 000 inimese. 2017. aastal said täiendavat hüvitist ainult 3000 inimest, sest hüvitise piirmäär algas siis 300 eurost. Soovisimegi lisasoodustusega tagada, et vajalik ravim ei jääks inimestel raha pärast ostmata,“ märkis ravimite peaspetsialist Keili Kõlves Haigekassast. „Tänu täiendava ravimihüvitise muudatusele on retseptiravimite ostmine läinud oluliselt soodamaks just suurte ravimikuludega inimestele,“ kinnitas Kõlves.

Täiendav ravimihüvitis kehtib automaatselt. See tähendab, et ravikindlustatud inimene saab täiendava soodustuse koos tavapärase ravimisoodustusega juba ravimi apteegist väljaostmisel ja haigekassale avaldust esitada ei ole vaja, sest ka soodustuse arvutamine on automaatne. Kui inimene on jooksval kalendriaastal ostnud retseptiravimeid 100-300 euro eest, kehtib tema kanda jäänud omaosalusele lisasoodustus 50%. 300 euro eest ravimeid soetades kehtib patisendile maksta jäänud summale 90% lisasoodustus. Lisasoodustus kehtib ühe kalendriaasta lõikes.

Täiendavale ravimihüvitisele kulus haigekassal 2018. aastal üle 10,2 miljoni euro.