Haigekassa uus arengukava paneb rõhku tervishoiu kvaliteedile ja e-teenuste arendamisele


Täna toimunud haigekassa nõukogu koosolekul kinnitati haigekassa arengukava. Järgneva nelja aasta prioriteetideks on kindlustatutele kvaliteetse ravi kättesaadavuse tagamine. Fookuses on  tervishoiu kvaliteedi ja e-teenuste arendamine.

Arengukava prioriteete arutades rõhutas haigekassa nõukogu esimees sotsiaalminister Taavi Rõivas, et kõigi osapoolte valmisolek ning koostöö digitaalsete teenuste arendamisel tervishoiusüsteemis  on äärmiselt olulised.   „Kaasaegsed infotehnoloogilised lahendused võimaldavad tagada patsientide terviseinfo terviklikkuse ning selle kiire liikumise erinevate tervishoiusüsteemi osapoolte vahel. See on valdkond, mille arendamisele haigekassa aina enam rõhku paneb,“ selgitas ta.   Haigekassa juhatuse esimees Tanel Rossi sõnul peab haigekassa oma arengukavas  e-teenuste arendamisele lisaks väga oluliseks ravi kättesaadavuse ja tervishoiu kvaliteedi valdkondi. „Soovime, et  ravi oleks kindlustatutele kättesaadav lubatud ooteaja jooksul ning et see oleks võrdselt kvaliteetne kõigis Eesti raviasutustes,“ rõhutas ta.   Nõukogu tutvus koosolekul  analüüsiga ravijärjekordade pikkusest ja põhjustest. Haiglate esitatud ooteaegade statistikast ülevaadet andes toonitas Ross, et haigekassa peab väga oluliseks avatud järjekordade põhimõtte rakendumist.  „Tahame raviasutustega saavutada kokkuleppe selles osas, et ambulatoorsed ravijärjekorrad muutuksid patsientidele avatuks vähemalt 6 kuud ,“ ütles Ross. „Soovime muuta praktikat, kus kindlustatu helistab raviasutusse ning talle öeldakse, et eriarstile saab ennast registreerida alles järgmise kuu esimestel päevadel.“   Olulise päevakorrapunktina oli nõukogu koosolekul ülevaate andmine tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekutest ning nende menetlemise õiguslikust raamistikust. Sel aastal on tervishoiuteenuste loetelu täiendamise ja muutmise osas tehtud enam kui 100 ettepanekut. Soovitud muudatuste kogumõju haigekassa eelarvele oleks ligi 100 miljonit eurot 2014. aastal.   Lisaks võttis nõukogu teadmiseks haigekassa I poolaasta majandustulemused ning info ravi rahastamise lepingu üldosa muudatusettepanekute osas.     Lisainfo: Katrin Romanenkov Avalike suhete juht Eesti Haigekassa +372 521 5655 katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)