Haigekassa uuendas kodulehekülge

Haigekassa kodulehe uuendamise peamine eesmärk oli muuta info leidmine kasutajatele lihtsamaks. Kodulehe kasutajamugavust parandas haigekassa koostöös Trinidad Wisemaniga.

Haigekassa koduleht on inimeste jaoks väga oluline infokanal, mida külastab aastas üle poole miljoni kasutaja. Seejuures on tähtis, et inimesed leiaksid kiirelt ja lihtsalt üles info ravikindlustuse, hüvitiste ja arstiabi kohta.

2018. aasta kevadel viis haigekassa koostööpartner Trinidad Wiseman läbi haigekassa kodulehele kasutusmugavuse analüüsi, mille abil selgitati välja, kui mugav on veebilehel liikumine ja kui lihtsasti on otsitav info leitav.

Kodulehte testisid ligi 100 inimest üle Eesti, kellelt saadud tagasisidet ja kelle vajadusi kodulehe uuendamisel arvestati.

Saadud tagasiside põhjal toodi inimeste jaoks kõige olulisemad ja enamotsitud teemad kohe esilehele, samuti täiustati kasutusmugavust, uuendati kujundust ja lihtsustati tekste.

Kasutajasõbralik koduleht on järjepidev töö. Lehe uuendamise järgselt lisatakse veebilehele ka mitmeid uusi sisu- ja disainielemente, mis lihtsusatavad vajaliku info leidmist ja loetavust.

Kui teil on tähelepanekuid või soovitusi, siis andke sellest teada: press [at] haigekassa.ee (press[at]haigekassa[dot]ee)

Meeldivaid kasutuskogemusi!