Haigekassa: ükski patsient ei tohi jääda Lääne-Tallinna Keskhaigla juhtumi tõttu vajaliku ravita

Seoses täna ilmsiks tulnud korruptsioonikahtlustusega Lääne-Tallinna Keskhaigla õenduskliinikus on haigekassa algatanud lepingujärelevalve ning ootab haiglajuhtidelt selgitusi.

Haigekassa juhatus on võtnud ühendust Lääne Tallinna Keskhaigla juhtidega. Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane: „Ootame keskhaigla juhtkonnalt selgitusi ja selget tegevuskava, kuidas haigla välistab selliste olukordade tekkimise tulevikus. Korruptsiooni suhtes peab olema nulltolerants.“

Vajadusel teeme igakülgset koostööd politseiga ning ootame, et uurimine selgitaks välja kuriteo ulatuse.

Omalt poolt algatame juba täna lepingujärelevalve tegevused. Eelkõige soovime tuvastada, et ükski patsient ei ole olnud halvemas seisus või jäänud ilma vajaliku ravita. Kui selgub, et raviasutuse juhtide tegevusest tulenevalt on ravi vajavaid inimesi ebaõiglaselt koheldud ning ravikindlustuse raha mittesihipäraselt kasutatud, siis tuleb haiglal kahjud täielikult korvata.

2019. aastast algava uue lepinguperioodi eel analüüsime ka seda, kuidas saame edaspidi lepingutes jõulisemalt fikseerida haigla vastutuse korruptsiooni vältimisel.