Haigekassa toetab nelja kaugteenuste näidisprojekti kokku 900 000 euroga

Haigekassa otsustas 28. aprillil toetada nelja kaugteenuste näidisprojekti käimasoleva konkursi teises voorus kokku 900 000 euroga. Konkursi järgmises etapis tuleb meeskondadel projektid elluviimiseks ette valmistada.

Kaugteenuste näidisprojektide konkursi eesmärk on kiirendada kaugteenuste kasutuselevõttu tervisesüsteemis. Kolme kuu jooksul alates esimese vooru tulemuste selgumisest on kümme projektitiimi töötanud selle nimel, et ideedest luua  projektid.

Kaugteenuste arendamise projektijuht Jaarika Järviste sõnas, et konkurents oli teises voorus tihe ning kõik projektid olid kolme kuu jooksul palju edasi arenenud. „Valituks osutunud projektide puhul tekkis reaalne ettekujutus, kuidas patsiendi või tema lähedase teekond tänu projektile tulevikus välja peaks nägema,“ selgitas Järviste. Suurim võit konkurssi korraldamisest on Järviste hinnangul mõtteviisi muutus – uued teenusmudelid disainitakse lähtuvalt inimese vajadustest. „Inimese jaoks peavad muutuma tervishoiuteenused järjest paindlikumaks,“ sõnas ta.

Toetust saavad projektid keskenduvad peamiselt krooniliste haiguste ägenemiste ennetamisele ning ravi järjepidevuse ja kättesaadavuse parandamisele. Projekti „Terviseteekonna digidisainer“ eesmärk on luua perearstidele efektiivne terviseplaanide koostamise, ravi planeerimise ja juhtimise töövahend. „OnKontakt“ projekt näeb ette õde-nõustajatele mugavat IT-lahendust vähipatsientide paremaks toetamiseks. Kolmandana pääses edasi „Psoriaasi kaugteenusmudel“, mille meeskond plaanib luua psoriaasipatsiendi ravi jälgimise terviklahenduse. Neljanda projekti ehk „Eelvisiidi“ meeskond plaanib oma lahendusega luua inimesele võimaluse perearstikeskusega ühendust võtta paindlikumalt ja abi saada vastavalt probleemi iseloomule.

Haigekassa pakkus omalt poolt meeskondadele toetusprogrammi, mis koosnes teenusedisaini töötoast, mõju hindamise koolitusest, mentorpäevast ja võimalustest projektimeeskondadel omavahel ja haigekassaga kogemusi vahetada.

Kaugteenuste näidisprojektide konkursi teises voorus läks hindamisele üheksa taotlust. Taotlusi hinnanud komisjon arvestas otsustamsel lisaks lahenduste sisule ka meeskonna võimekust ja motiveeritust projekt ellu viia. Nelja edasi pääsenud projekti vahel jagas haigekassa 900 000 eurot vastavalt eelarvele, mis iga meeskonna planeeritud tegevustele kulub.

Edasi pääsenud projektimeeskonnad alustavad maist kaheksakuulist kaugteenusmudeli ettevalmistamist. Haigekassa pakub projektidele selleks ka mentorite tuge.  Koostöös haigekassaga on vaja teenusele leida parim tasustamismudel ja valmis saada põhjalik mõju hindamise plaan. Novembris tuleb kõigil meeskondadel läbida vahehindamine ning alates 2022. aasta jaanuarist võetakse uued teenusmudelid kasutusele. Näidisprojektide rakendamisetapp vältab läbi terve järgmise aasta.

Haigekassa alustas kaugteenuste arendamisega 2020. aasta alguses. Selle eesmärk on parandada ravi kättesaadavust, järjepidevust ja kvaliteeti ning toetada patsienti oma tervise eest hoolitsemisel. Tänaseks rahastab haigekassa kaugteenustena nii kaugvastuvõtte kui ka -teraapiaid.

Lähemalt kaugteenuste näidisprojektidest!