Haigekassa toetab inimeste hambaravi erinevate hüvitiste kaudu

Riigikontroll avaldas täna hambaravihüvitise teemalise auditi, mille järeldustega on haigekassa suuremas osas nõus ning viitab, et mitmed esitatud ettepanekud on juba töös.  

Riigikontroll toob oma auditis välja, et hambaravihüvitis on sagedamini pannud hambaarsti juures käima pigem kõrgema sissetulekuga inimesed, kuid haigekassa kinnitab, et hambaravihüvitis on kättesaadav kõikidele inimestele haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. 

Mitmetele ühiskonnagruppidele nagu lapsed, eakad ja puuetega inimesed on ravi toetatud tervetest täiskasvanutest kõrgemas määras ja puuduliku süühügieeniga inimestele on hambaravi tasuta. Uuest aastast on hematoloogilistele ja onkoloogilistele patsientidele, kellel on haiguses tõttu suurenenud hambaravi vajadus, ravi tasuta ning lastele on samuti hambaravi jätkuvalt haigekassa toel.  

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul on haigekassa nõus, et hambaravi peaks olema riigi poolt veelgi rohkem toetatud, kuid hambaravihüvitis on selleks vaid üks võimalus. “Oleme Riigikontrollile andnud tagasiside, et hambaravis pakutavaid hüvitisi peaks auditeerima tervikuna, sest hambaravihüvitis on vaid üks riigi poolt rahastatav hambaravi toetus,“ lisas Friedemann.  

Riigikontroll tõi ka välja, et hüvitis toetab esmavajalikku hambaravi, kuid ennetuse osakaalu pidas audit väheseks. Friedemann selgitas, et hambaarsti vastuvõtu hulka kuulub siiski ka inimeste suutervisealane nõustamine. „Kuid oleme siingi koostöös Sotsiaalministeeriumiga lähiaastatel välja töötamas lahendust, mis aitaks paremini üles leida need inimesed, kelle ravivajadus on hambaravis suurem.“       

Auditis viidati, et haigekassa tegevus on soodustanud hambaraviasutuste ja haigekassa vahelist lepingute sõlmimist, kuid väiksemates piirkondades ei ole hambaravihüvitis piisavalt kättesaadav. Friedemanni sõnul on näiteks eelmisel ja sel aastal liitunud haigekassa lepinguga, mis on hüvitise pakkumise aluseks, 33 tegevuskohas asuvat teenuseosutajat.

„Maapiirkondades on väljakutseks pigem hambaarsti olemasolu, sest paljudel inimestel ei ole head transpordivõimalust, mis aitaks neil hambaarstile pääseda Kuid siin saaksid kohalikud omavalitsused inimesi transpordiga aidata, sest ka perearstiteenused on koos esmavajaliku hambaraviga koondunud pigem keskustesse,“ ütles Friedemann.    

Riigikontrolli auditi järelduste põhjal pole haigekassa piisavalt järginud tervishoiuteenuste hinnamudelit. Friedemanni sõnul on hinnakujunduses küsitud referentsasutustelt teenuse osutamise kulud ning hinnad on koostatud vastavalt sellele. Samuti kaasati hinnakujundusse Eesti Hambaarstide Liit. „Oleme mõistnud, et hinnakujunduse aluseks olevate andmete kogumine ja edastamine vajab oluliselt enam hambaraviasutuste tähelepanu, seetõttu osapooled kokku kutsunud ja esimene infotund andmevahetuse parandamiseks toimub juba sel nädalal. Meie eesmärk on jätkuvalt tagada läbi haigekassa hinnakirja hambaravis tegelike kulude katmine ja kvaliteetsed andmed on hea hinnakujunduse alustala,“ lisas Friedemann. 

Lisainfo, milliseid teenuseid haigekassa täna hambaravis rahastab, leiab siit: https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile 

Haigekassaga hambaravi lepingu sõlminud asutusi saab vaadata siit: https://www.haigekassa.ee/hambaravi-partnerid