Haigekassa tervishoiuteenuste ja retseptiravimite loetelud täienevad mitmete raskekujuliste haiguste ravis oluliste ravimitega

PRESSITEADE
23.12.2014

Uuest aastast lisandub Eesti Haigekassa soodusravimite ja tervishoiuteenuste loetellu  mitmeid uusi ravimeid, mis parandavad erinevate haigustega inimeste elukvaliteeti. Lisanduvad ravimid muuhulgas näiteks kaugelearenenud Parkinsoni tõve ning hematoloogiliste haigustega patsientide raviks, samuti mitmeid kaasaegsed vähiravivõimalusi kopsu-, munasarjakasvajate ning leukeemia ravis. Uue võimalusena lisatakse teenuste loetellu bioloogiliste ravimite biosimilarid erinevate põletikuliste haiguste raviks, samuti laieneb bioloogiliste ravimite valik. 

Haigekassa ambulatoorsete soodusravimite nimekirja ja haiglaravimite loetelu täiendamine toimub kindlate õigusaktides kirjeldatud põhimõtete kohaselt. Haigekassa tervishoiuteenuste ning ravimite loetellu lisatakse ravimid, mis on tõendatult efektiivsed ning mille hinna ja kasu suhet saab pidada mõistlikuks.

Olulise muudatusena suureneb uuest aastast soodustus kõrgvererõhktõve ravis kasutatavatele retseptiravimitele – toimeainet kandesartaan sisaldavatele ravimitele hakkab uuest aastast senise 50% soodustuse asemel kehtima 75% ja 90% soodustus. Apteegis soodsaima hinnaga ravimi valimise korral on haigekassa kindlustatul võimalik kulutusi oluliselt vähendada.

Laieneb ka ravimivalik teist tüüpi diabeediga patsientidele. Soodusravimite hulka lisatakse toimeained alogliptiin kombineerituna metformiiniga ja dapagliflosiin. Samuti laienevad ravivõimalused kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse korral – loetellu lisanduvad toimeained indakaterool ja glükopürrooniumbromiid kombineerituna.

Tervishoiuteenuste loetellu lisatakse uuest aastast haiglaravimitena mitmed innovaatilised toimeained erineva vähidiagnoosiga inimeste raviks, mh kaugelearenenud munasarjavähi ning teatud kopsukasvajatega patsientide üldelulemust ning haiguse progressioonivaba perioodi pikendavad ravimid toimeainega bevacizumab. Samuti lisatakse teenuste loetellu pahaloomulise kasvajaga seotud luukoe kahjustuse ravim toimeainega denosumab, toimeaine arseentrioksiid ägeda promüelotsütaarse leukeemia raviks ning toimeaine rasburikaas raskekujulise tuumorilüüsi sündroomiga patsientide raviks.

Uue võimalusena lisatakse tervishoiuteenuste loetellu uued bioloogilised ravimid Sclerosis multiplex’i,  luupuse ja Crohni tõve ning haavandilise koliidi raviks. Samuti on uuest aastast loetelus senisest oluliselt soodsamad bioloogilised ravimid (nn biosimilarid) reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia raviks.

Kaugelearenenud Parkinsoni tõvega patsientidele lisatakse loetellu tõendatult efektiivne toimeaine levodopa/karbidopa motoorsete häirete vähendamiseks.

Lisaks on 2014. aasta jooksul täiendatud haigekassa ravimite loetelu nelja erineva diabeediravis vajaliku toimeainega ravimiga, loetellu on lisatud ka toimeainet aksinitiib sisaldav neeruvähi ravim ning toimeainet abirateroon sisaldav eesnäärme vähi ravim. Samuti on lisatud väga olulisi ravimeid astma-, silma-, emakamüoomi, depressiooni ning kroonilise neeruhaiguse raviks ning ravimid insuldi profülaktikaks. C-hepatiiti põdevatele patsientidele on kättesaadavad kaks uut toimeainet.

Kokku on kahel viimasel aastal retsepti- ja haiglaravimite loetellu kokku lisatud üle 35 uue toimeainega ravimi. Positiivsete kompenseerimisotsusteni viis enamusel juhtudel lisaks tõenduspõhisuse hindamisele põhjalik ja keerukas läbirääkimisprotsess ravimite müügiloahoidjatega, mille tulemusena on saavutatud ravimitele mõistlik hinnatase ja kokku lepitud muudes kompenseerimistingimustes. Haigekassa kompenseerib käesoleval aastal ravimeid ligikaudu 170 miljoni euro eest.

18. detsembril kiitis Vabariigi Valitsus heaks haigekassa 2015. aasta tervishoiuteenuste loetelu.

Lisainfo:
Katrin Romanenkov
Avalike suhete juht
Eesti Haigekassa
Tel 521 5655
katrin.romanenkov [at] haigekassa.ee (katrin[dot]romanenkov[at]haigekassa[dot]ee)