Haigekassa tervishoiuteenuste hanked on lõpusirgel

Haigekassa eriarstiabi, ennetuse ja õenduse riigihanked on suures osas lõppenud ning jõutud on lepingute sõlmimiseni, siiski kuulutatakse mõnes piirkonnas välja ka lisahanked.

Haigekassa soetab lisaks haiglavõrgu arengukava haiglatele ka erasektori tervishoiuasutustest teenuseid läbi riigihanke ning uus lepinguperiood algab 1. oktoobril. Uued lepingud kestavad varasema kolme asemel viis aastat.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et 25 eelmisel sügisel välja kuulutatud hankest on tänaseks lõplikult joone alla saanud 16. Ülejäänute puhul kuulutatakse osades maakondades välja lisahanked, kus teatud piirkonnas ja teatud erialadel on võimalik haigekassale veel pakkumisi saata. Pakkumisi oodatakse 7. juuni keskpäevani. 

Tähnase sõnul on selgi korral hankes osalemas mitmeid uusi tervishoiuteenuse pakkujaid või on varasemad partnerid soovinud teenuseid osutada uues asukohas või ka uuel erialal. „Selliseid ettevõtteid on ligikaudu 30 ehk Eesti inimestel on 30 uut võimalust neile vajalikku eriarsti vastuvõttu, õendusabi või ennetusteenust saada. Näiteks Harju maakonnas lisandus näo- ja lõualuukirurgia erialal mitu uut partnerit, mis peaks vähendama ka ravijärjekordi,“ lisas ta.

Eriarstiabi juba lõppenud riigihangete tulemusena on haigekassa lepinguid sõlmimas 71 erineva tervishoiuteenuse osutajaga. Sel aastal investeerib haigekassa alates 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini erasektori eriarstiabi teenusesse ligikaudu kümme miljonit eurot, järgmise aasta jooksul kokku ligikaudu 55 miljonit ja nii igal aastal.

Õendusabis on hetkel lepingud sõlmimisel 31 asutusega, järgmise aasta prognoositav rahaline maht on 20 miljonit eurot. Ennetuse riigihankes on haigekassa lepinguid sõlmimas 13 partneriga, sel aastal on teenusele planeeritud 715 000 eurot, järgmise aasta kogumaht on 3,3 miljonit eurot.

Erialadel, kus ei kvalifitseerunud või kus ei osalenud haigekassa pakutava lepingumahu täitmiseks piisavalt tervishoiuteenuse osutajaid, kuulutab haigekassa samadel tingimustel välja lisahanked. „Meie eesmärk on sõlmida kõikide teenuseosutajatega lepingud nii, et teenusega alustatakse 1. oktoobril, mistõttu kuulutamegi hanke välja juba praegu,“ selgitas Tähnas. 

Lepingupartnerite leidmiseks kuulutab haigekassa välja lisahanked teenuste osutamiseks järgmistes kohtades:

Koduõendus: Vormsi vald, Rakvere vald, Väike-Maarja vald, Kehtna vald, Märjamaa vald, Valga vald, Viljandi linn ja Viljandi vald

Ennetusprojekt „Rinnavähi varajane avastamine“: Läänemaa, Järvamaa

Ambulatoorne dermatoveneroloogia: Viljandimaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa

Ambulatoorne endokrinoloogia: Harjumaa

Ambulatoorne günekoloogia: Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Võrumaa Ambulatoorne kardioloogia: Saaremaa

Ambulatoorne oftalmoloogia: Harjumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Valgamaa

Ambulatoorne psühhiaatria: Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa

Ambulatoorne üldkirurgia: Põlvamaa

Hanke väljakuulutamise otsused, sh pakkumuste vormid, samuti pakkumuste esitamise tähtajad on leitavad riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/

Pakkumusi oodatakse 7. juuni kella 12.00.