Haigekassa tegi lastele tasuta hambaravi saamise lihtsamaks

Alates 21. aprillist kehtib uus kord haigekassa laste hambaravi lepinguga liitumiseks. Kui varem tuli haigekassa lepinguga liitumiseks oodata kord kolme aasta jooksul korraldatud hanget, siis sellest kevadest avaneb raviasutustel võimalus leping sõlmida iga poole aasta tagant.

Laste hambaravi on Eestis alla 19-aastastele lastele haigekassa lepingupartnerite juures hüvitatud. Kuni selle aasta aprillini oli hambaraviteenuse osutajatel võimalik liituda laste hambaravi lepinguga vaid kord iga kolme aasta tagant läbi väljakuulutatud riigihanke. Erandjuhtudel leiti partner ka lisahanke kaudu, kui teenus ei olnud mõnes piirkonnas kättesaadav. Osa lapsevanemaid olid aga sunnitud uue hanke korraldamiseni kasutama tasulist hambaraviteenust, kui näiteks nende harjumuspärane arst vahetas tööandjat ning uus raviasutus polnud veel haigekassa lepinguga liitunud.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna usaldusarst Tiia Zeigo märkis, et Eesti Haigekassa soovib, et kõik lapsed jõuaksid vähemalt kord aastas hambaarsti juurde. Hambaid tuleks regulaarselt kontrollimas käia ka siis, kui otseselt suuremaid kaebuseid ei ole. Seetõttu on oluline, et hambaarstid saaksid haigekassa lepingu ja rahastusega liituda paindlikumalt kui seni.

„Tänapäeva muutlikus majanduslikus olukorras liiguvad hambaarstid sagedamini erinevate raviasutuste vahel. Samuti luuakse, liidetakse ja suletakse ravisutusi, kuid vana korra järgi ei saanud patsiendid tihti kasutada oma õigust haigekassa poolt tasutud ravile, kui neil oli kindel soov jätkata sama arsti külastamist,“ selgitas Zeigo.

Haigekassa võtab uue korra järgi taotlusi vastu aastaringselt, kuid need lähevad hindamisele ning uued lepingud sõlmitakse kaks korda aastas. Praegu ootab haigekassa uusi taotluseid kuni 15. maini. Kevadel esitatud taotluste põhjal sõlmitakse uued lepingud 1. juulil. Järgmine avaldust esitamise tähtaeg on tänavu 15. novembril ning nende taotluste põhjal sõlmitakse uued lepingud algusega 1. jaanuar 2022. Haigekassa sõlmib partneritega lepingu vähemalt kolmeaastase tähtajaga.

Uutelt liitujatelt ootab haigekassa tegevusluba, kehtivat kiirgustegevusluba, terviseandmete dokumenteerimist tervise infosüsteemis ning õiguskuulekust ehk ettevõttel ei tohi olla maksuvõlgu ja muid rikkumisi.

Kokku on haigekassa lepinguga liitunud partneritel hetkel kliinikuid 346 asukohas.