Haigekassa teavitab elanikkonda COVID-19 viiruse leviku vähendamise eesmärgil

Mitmed inimesed on sel sügisel pöördunud Andmekaitse Inspektsiooni poole palvega kontrollida Eesti Haigekassa õigust saata inimestele COVID-19 vastasele vaktsineerimisele kutsuvaid SMS-teavitusi. Nii haigekassa kui Andmekaitse Inspektsioon kinnitavad, et sellisel viisil elanike teavitamine on igati seadustega kooskõlas.

Eesti Haigekassa teavitab juba alates 2019. aastast Eestis elavaid inimesi nende inimeste õigustest ja kohustustest ning selleks kasutatakse erinevaid infokanaleid.

Haigekassa õigusosakonna juhataja Ergo Pallo ütles, et haigekassa teavitab inimesi erinevatel põhjustel, näiteks ravikindlustuse lõppemisest või Euroopa ravikindlustuskaardi lõppemisest ning nüüd ka COVID-19 vastu vaktsineerimisele kutsudes. Infot saadab haigekassa nii elukoha aadressil, e-posti aadressil kui ka SMS-i teel.

„Meilt ja Andmekaitse Inspektsioonilt on korduvalt küsitud, millisel alusel haigekassa teavitusi teeb. Õiguslik alus selliseks tegevuseks tuleneb Eesti Haigekassa seadusest ja selle alusel antud Eesti Haigekassa põhikirjast. Inimesed on ka meilt küsinud, kuidas me oleme nende kontaktid saanud, inimeste kontaktandmed pärinevad rahvastikuregistrist ja riigiportaalist, kuhu inimesed on ise need edastanud,“ selgitas Pallo

Ka Andmekaitse Inspektsiooni jurist Ive Eevel kinnitas, et haigekassa edastatud SMS on seaduslikul alusel põhinev teavitustegevus vaktsineerimisõiguse kasutamise võimaluse osas. „Samas on aga inimesel alati õigus pöörduda Haigekassa poole, kui ta ei soovi vastavasisulisi teavitusi saada ja paluda nende saatmise lõpetamist,“ ütles Eevel.

Pallo lisas, et kuna mitmed haigekassasse pöördumised on seotud kontaktandmete täpsusega, palub haigekassa inimestel riigiportaalis eesti.ee oma andmed uuendada, lisada telefoninumber ja meiliaadress, mida ka tegelikult kasutatakse. „Vabandame nende inimeste eest, kes on saanud SMSi-i või e-kirja teel kutse vaktsineerimisele mitmel korral, sageli on see seotud just andmete ebatäpsusega ning teeme omalt poolt parima, et selliseid olukordi vältida,“ lausus Pallo. 

Kui haigekassalt ei soovita SMS-teavitusi saada, tuleks saata e-kiri sellekohase sooviga aadressil info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee)