Haigekassa tasus 9 kuuga inimestele hüvitisi 244 miljoni euro eest

Haigekassa suunas 2018. aasta 9 kuu jooksul tervishoidu üle 943 miljoni euro, millest üle veerandi kulus erinevate hüvitiste maksmiseks. Kõige rohkem hüvitisi on haigekassa tänavu 9 kuuga tasunud ravimite ja töövõimetuse eest, millele on kokku kulunud ligi 223 miljonit eurot.Ajutise töövõimetuse hüvitised 2018. aasta 9 kuud

Viimase 9 kuu jooksul on haigus- või hoolduslehel viibinud üle 156 000 inimest, kes ei saanud ajutiselt tööl käia üle 4,8 miljoni päeva. Töövõimetushüvitisi tasus haigekassa inimestele  120,7 miljoni euro eest.

Tänavu 9 kuuga on haigekassa ravimite eest tasunud 102 miljonit eurot. Ligi 796 000 inimest kasutasid soodusravimeid, mida hüvitati kokku 98 miljoni eurot. 2018. aasta algusest suurenenud täiendavast ravimihüvitisest on kasu saanud üle 89 000 inimese 5 miljoni euro eest.Ravimid 2018. aasta 9 kuud

Täiskasvanute hambaravihüvitist on kasutanud 9 kuu jooksul ligi 171 000 inimest ja proteesihüvitist üle 28 000 inimese. Kokku on haigekassa täiskasvanud inimestele hambaravi hüvitanud rohkem kui 13 miljoni euro eest.

Erinevaid meditsiiniseadmeid on haigekassa hüvitanud ligi 63 600 inimesele 7,1 miljoni euro eest, mida on 4% enam kui möödunud aasta 9 kuuga. Samuti on kasvanud meditsiiniseadmeid kasutanud inimeste arv 3000 inimese võrra. Kõige rohkem hüvitas haigekassa suhkrutõvega inimeste toimetulekuks vajalikke meditsiinilisi abivahendeid.