Haigekassa sõlmis ravi rahastamise lepingud haiglavõrgu arengukava haiglatega

Täna toimunud haigekassa nõukogu koosolekul tutvustas haigekassa juhatus nõukogule uute tervishoiuteenuste rahastamise lepingute tingimusi. Lepingud haiglavõrgu arengukava haiglatega on sõlmitud. Järgmisel nõukogu koosolekul arutatakse täiendava valiku läbiviimist eriarstiabi partnerite leidmiseks.

Sotsiaalminister Taavi Rõivas, haigekassa nõukogu esimees kinnitas, et täiendav valik eriarstiabi partnerite leidmiseks tuleb läbi viia. „Hiljutisest uuringust selgus, et patsientide suurim ootus on ravijärjekordade lühenemine. Laiem valik eriarstiabi osutajaid suurendab patsiendi võimalusi saada kiiremini arstiabi,“ ütles minister. Rõivase sõnul jätkuvad arutelud haigekassa nõukogu koosolekul 4. märtsil. 

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross rõhutas uuendatud ravi rahastamise lepingute tähtsust tervishoiuteenuste rahastamisel: „Peame põhjalikult uuendatud lepingutingimusi tervikuna väga oluliseks ja töötame järgnevatel aastatel koostöös haiglatega  nendes seatud eesmärkide elluviimise nimel. Mõlema osapoole prioriteetideks on eelkõige kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamine, tervise infosüsteemi areng ja selle efektiivne rakendumine ning  inimeste valikuvabaduse suurendamine.“

Haiglavõrgu arengukava haiglate kaudu rahastab haigekassa käesoleval aastal 2,7 miljonit eriarstiabi ravijuhtu kogusummas ligikaudu 500 miljonit eurot. Valikupartneritelt ostetakse lisaks 600 tuhat ravijuhtu 37 miljoni euro eest.

Katrin Romanenkov                     
Avalike suhete juht