Haigekassa selgitab: Euroopa ravikindlustuskaarti on vaja uuendada ainult siis, kui plaanitakse reisile minna

Viimasel ajal on haigekassa poole pöördunud märkimisväärselt palju vanemaealisi inimesi, kelle Euroopa Liidu ravikindlustuskaart (ERK kaart) on aegunud ja kes soovivad seda uuendada. Haigekassa tuletab meelde, et ERK kaarti ei pea niisama tellima, seda on vaja vaid reisile minnes.

Haigekassa klienditeeninduse osakonna juhajata Maris Liitmäe rääkis, et paljud eakamad inimesed näevad Euroopa Ravikindlustuskaardi uuendamiseks palju vaeva, kuigi reisile minna ei plaani.

„ERK kaarti saab tellida riigiportaalis eesti.ee, kuid paljudel vanemaealistel ei ole võimalik kasutada e-teenuseid, mistõttu nad tulevad meie teenindustesse teinekord pika maa tagant või kulutavad lihtkirja saatmiseks margiraha. Kui klientidega suhtleme, selgub tihti, et reisima minna pole plaaniski, kuid soovitakse kohusetundlikult aegunud kaart lihtsalt uue vastu vahetada,“ rääkis Liitmäe.

Kui Euroopa Liidus reisida pole plaanis, ei pea ka Euroopa Ravikindlustuskaarti tellima ega uuendama, sest siis ei teki ka neis riikides arstiabi vajadust. „Eestis pole ERK kaarti vaja, sest Eestis kontrollib arst inimesed ravikindlustust isikut tõendava dokumendi ja isikukoodi alusel infosüsteemist,“ sõnas Liitmäe.

Kui ERK kaart on aegunud või seda pole ning tekib kindel plaan reisima minna, on kaart tõepoolest vajalik ja võimaldab sihtriigis Euroopa Liidu kodanikega samadel alustel arstiabi. Kaardi saab kätte 10 päeva jooksul alates avalduse esitamisest riigiportaalis eesti.ee ja kaart saadetakse kodusele postiaadressile.

„Läti piiri ääres elavatele ning tihti üle piiri käivatel inimestel võib igaks juhuks ERK kaart taskus olla, sest piirialade inimesed teinekord ei tajugi, et nad on naaberriigis. Paraku seal tavapärased Eesti ravikindlustustingimused ei tööta,“ lisas klienditeeninduse juht.

Oluline on teada, et kuna Euroopa ravikindlustuskaart ei kata kõiki vajamineva arstiabiga kaasnevaid kulutusi, on reisides soovitus teha erakindlustus. Näiteks ei kata ERK kaart raviasutuse visiiditasusid ja voodipäevatasu, lähedaste majutamist, tõlketeenust või haige transporti tagasi Eestisse. Seda aitabki katta reisikindlustus.

Lisainfot leiab ka siit: https://www.haigekassa.ee/kontaktpunkt/arstiabi-valisriigis/euroopa-ravikindlustuskaart