Haigekassa saatis Eesti hambaarstidele esimese ülevaate uuest hambaravihüvitisest

Haigekassa edastas sellel nädalal kõikidele hambaarstide kirja, milles tuvustasime alates 1. juulist kehtima hakkava täiskasvanute hambaravihüvitise põhimõtteid ning tegime ettepaneku koostööks Eesti ravikindlustatud inimestele hambaraviteenuste osutamisel.

Tutvu lähemalt:

Möödunud aasta lõpus võttis EV Riigikogu vastu seaduse, mille kohaselt hakkab haigekassa alates käesoleva aasta 1. juulist hüvitama täiskasvanutele hambaravi kuni 30 euro ulatuses aastas. Eakatele, rasedatele, alla 1-aastaste laste emadele ja teistele juba hüvitist saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas.

Et muuta kõigile Eesti ravikindlustatud inimestele ning ka hambaraviteenuse pakkujatele teenuse osutamine ning hüvitise kasutamine võimalikult kiireks ja lihtsaks, hakkab hüvitise limiidi arvestus ning arveldamine toimuma haigekassa ja hambaraviteenuse osutaja vahel elektroonselt. Selleks sõlmitakse haigekassa ja hambaraviteenuse pakkuja vahel teenuse osutamise lepingud.

OLULINE HAMBAARSTILE

 • Haigekassaga sõlmitav leping tagab Teie patsiendile võimaluse saada haigekassa hambaravihüvitist.
 • Leping töötatakse välja koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga märtsi lõpuks, peale mida toimuvad kõigile huvitatud hambaarstidele infopäevad.
 • Teenuse osutamise lepingus fikseeritakse peamiselt põhimõtted elektrooniliseks arveldamiseks, lepingu sõlmimise protsess luuakse võimalikult lihtsaks ning lepinguga ei teki hambaarstile kohustusi teenuste mahu, teenuse osutamise aja jms osas.
 • Haigekassaga sõlmitav leping ei kohusta kõiki teenuseid osutama haigekassa hinnakirja alusel – hinnakiri kehtib vaid hüvitisega hõlmatud teenustele ning hüvitise piirmäära ulatuses. Hüvitise piirmäära täitumise järel ja ülejäänud teenuste puhul võib osutada iga hambaarst teenuseid oma hinnakirja alusel.
 • Tänu elektroonsele arvestusele saab hüvitist kasutada mitmel visiidil – seni kuni aastane piirmäär (30 või 85 eurot) täitub.
 • Hüvitis hõlmab esmavajalikke hambaraviteenuseid, mille loetelu on koostatud koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga.

IT ARENDUSVAJADUS

 • Hambaravihüvitise võimaldamiseks ning iga kindlustatud inimese hüvitise limiidi jälgimiseks ja arveldamiseks luuakse vastavad rakendused hambaarstide tarkvaraprogrammides.
 • Haigekassa IT-osakond saatis jaanuaris eelinfo tulevaste arenduste kohta kõigi hambaarstide tarkvaraarendajatele ning detailse arendustöö kirjelduse edastame arendajatele juba veebruari lõpuks. Märtsis algavad arendused.

AJAKAVA

 • Põhjalikumad tutvustavad artiklid ilmuvad kevade jooksul ajakirjas „Hambaarst“.
 • Aprillikuus toimuvad infopäevad hambaarstidele, kus tutvustame lepingut ja lepingute sõlmimise protsessi ning IT-arenduste hetkeseisu. Infopäevadest teavitatakse e-kirja teel.
 • Lepinguid saab sõlmida alates aprillist.
 • IT-arendused viiakse hambaarstide tarkvaraprogrammides ellu vahemikus märts – juuni.
 • Juunikuus toimuvad tasuta koolitused IT tarkvara kasutuseks kõigile huvitatud hambaarstidele.

TÄIENDAV INFO

 • Kogu hambaravihüvitist puudutav info hambaarstidele on kättesaadav haigekassa kodulehel. Lehte täiendatakse jooksvalt kõige viimase infoga.
 • Kõik tagasiside ning ettepanekud, samuti küsimused on väga oodatud

Kui te olete hambaraviteenuse pakkuja ning soovite samuti täiendavat infot uue hmabaravihüvitise rakendumise kohta, siis andke meile sellest teada info [at] haigekassa.ee (subject: Uus%20hambaravih%C3%BCvitis) (info[at]haigekassa[dot]ee).