Haigekassa rahastab paljusid uusi vähiravi võimalusi

Selle aasta jooksul on kättesaadavaks saanud paljud uued vähiravi võimalused näiteks lümfoomi, leukeemia, melanoomi, eesnäärmevähi, kopsuvähi ja mitmete teiste kasvajate raviks. Esimesel poolaastal on haigekassa tasunud ligi 39 000 inimese vähiravi eest üle 96 miljoni euro.

Haigekassa soodusravimite loetellu on tänavu lisatud ravim eesnäärmevähi ja lümfoomi raviks. Samuti laiendati ravivõimalusi leukeemia, hulgimüleoomi ja rinnavähi raviks. “Esimesel poolaastal rahastas haigekassa pahaloomuliste kasvatajate raviks mõeldud soodusravimeid ligi 15 300 patsiendile enam kui 14 miljoni euro eest,” kinnitas haigekassa ravimite ekspert Marta Danilov.  

Sellest aastast rahastab haigekassa ka mitmeid uusi ravimiteenuseid, mis on vajalikud näiteks leukeemia, melanoomi, kopsu- ja maksavähi raviks. Danilovi sõnul on esimesel poolaastal vähiravi ravimeid sisaldavaid teenuseid ehk haiglaravi koos ravimitega saanud 5000 patsienti ligi 33 miljoni euro eest.

Soodusravimite uuendused 

Soodusravimite hulka lisandus toimeaine darolutamiid, mida kasutatakse eesnäärmevähi raviks. Danilovi sõnul lükkab ravim edasi metastaaside teket, vähendab surma riski ning on patsiendile ka hästi talutav. Ravimit vajab keskmiselt 30 patsienti aastas. 

Samuti täiendati soodusravimite loetelu kroonilise lümfotsüütleukeemia raviks mõeldud ravimiga akalabrutiniib, ning laienesid samal näidustusel kasutatava venetoklaksi hüvitamistingimused. Muudatustest on abi 46 patsiendile. 

Lisaks laienesid rinnavähi ravis kasutatavate ravimite (palbotsikliibi, ribotsikliibi ja fulvestrant) hüvitamise tingimused, mis võimaldab haiguse progresseerumist edasi lükata rohkem kui 14 kuud.  

„Kaotasime ka varem kehtinud kasutamispiirangud hulgimüleoomi puhul kasutataval toimeainel nimega lenalidomiid, tänu millele on võimalik ravi saada suuremal hulgal inimestel,“ ütles Danilov.  

Tänavu sai mantelrakulise lümfoomi raviks kättesaadavaks ka ibrutiniib. Danilov selgitas, et tegemist on päästeraviga, mida kasutatakse patsientidel, kelle haigus ei ole varasemale ravile allunud. 

Uued raviteenused vähiravis 

Ägeda lümfoblastleukeemiaga lastele lisandus ravivõimalus blinatumomabiga. “Ravimi kasutamise eesmärgiks on tagada piisava pikkusega haiguse taandumine, et viia patsiendid tüvirakkude siirdamiseni,” selgitas Danilov. 

Müeloidleukeemia patsiendid, kellele pole võimalik teha intensiivset keemiaravi ja vereloome tüvirakkude siirdamist, saavad sellest aastast abi asatsitidiinist. Danilovi sõnul on arstid selle ravivõimaluse lisandumist teenuste loetellu pidanud prioriteetseks uuenduseks, sest seda ravi vajavad täna vähemalt 15 patsienti, kes olid seni ravita.  

Ägeda müeloidleukeemia esmaliini ravis sai kättesaadavaks gemtuzumabosogamitsiin. Ravimi eesmärk on vähendada haiguse taasteket ja pikendada elulemust. 

Samuti laienesid hulgimüeloomi ravivõimalused ravimitega iksasomiib ja karfilsomiib, mida võivad vajada üle 40 patsiendi aastas.

“Varajases faasis melanoomi raviks hakkas haigekassa rahastama nivolumabi, mis vähendab haiguse taastekke ning haiguse metastaseerumise riski. Seda muudatust on arstid kaua oodanud ja seda ravi vajavad vähemalt 55 patsienti,” kinnitab Danilov. 

Tervishoiuteenuste loetellu lisandus pea- ja kaelapiirkonna vähi raviks vajalik pembrolizumab koos kemoteraapiaga, mis pikendab patsientide elulemust ca 4 kuud. Seda ravi vajab keskmiselt 25 patsienti aastas.

Kaugelearenenud kopsukasvaja ravis laienesid  atesolizumabi hüvitamistingimused, mis on abiks mitmekümnele patsiendile. 

Maksavähi raviks lisandus rahastavate teenuste loetellu kombinatsioonravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, mis  pikendab patsientide elulemust pool aastat. Ravimit vajab 35 patsienti.  

“Sellest aastast tuli haigekassa rahastamisele ka eribuliini. See on oluline uuendus mitme liposarkoomiga patsiendi jaoks, kellel seni ravivõimalused puudusid,” lisas Danilov lõpetuseks.